Inlägg taggade med ‘vårdval’

Filippa Reinfeldt (M): Nu firar Vårdval Stockholm 40 !

fredag, september 10th, 2010

– Tack vare Vårdval Stockholm och att vi i Stockholms län tillåter fri etablering har vi fått många fler vårdcentraler. Nu har vi passerat 40 nya mottagningar sedan vårdvalet infördes. Detta kan jämföras med förra mandatperioden, då vänsterpartierna styrde landstinget. Då blev det istället två mottagningar färre för invånarna i Stockholms län.

Det säger Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd (M), med anledning av att flera nya mottagningar efter sommaren har öppnat sin verksamhet.

– Det är naturligtvis ett positivt besked att Vårdval Stockholm klarar av att leverera en sjukvård som motsvarar befolkningens behov. När Stockholm växer behöver vi också få mer sjukvård. Med fri etablering kan vårdgivarna och patienterna i samspel se till att nya mottagningar växer fram säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M)

– Med 40 nya mottagningar på mindre än tre år har vår modell av Vårdval visat sig fungera. Dessutom har Karolinska institutets folkhälsoakademi, KI:s, oberoende granskning visat att reformen medfört att besöken i sjukvården är mer rättvist fördelade och att alla delar av länet har fått bättre tillgänglighet till sjukvården.

– Det här är en fantastisk utveckling som visar att vårt arbete med att öka tillgängligheten nu ger resultat. Det är ett glädjande trendbrott att människor i områden med låg medelinkomst nu gör fler besök än de i andra områden. Detta är något som politiker strävat efter att åstadkomma med inte tidigare lyckats med. Dessutom visar KI rapporten att läkarbesöken bland så kallade ”vårdtunga” patienter ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det är också bra eftersom det betyder att en allt större andel av vården nyttjas av patienter med större vårdbehov. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke säger Filippa Reinfeldt (M)

För mer information kontakta pressekreterare Cherine Khalil 0707- 374505

37 nya vårdcentraler med vårdvalet

onsdag, september 8th, 2010

Jag har fått många frågor kring vad exempelvis vårdvalet har betytt för Stockholmarna. Väldigt mycket skulle enligt oberoende forksare och professorer. Huvuddragen kan sammanfattas så här:

• Två av tre nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. Tillgängligheten har ökat i hela Stockholms län och nya vårdgivare finns i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande utbud av husläkare. I de fyra områden, som har lägst medelinkomst, har det öppnat fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.

• Läkarbesöken har ökat, främst i socioekonomiskt svaga områden. Det är ett trendbrott. Det har blivit lättare att få träffa en doktor.

• Läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke.

• Kostnadsökningarna efter införandet av vårdvalet har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna får alltså mer sjukvård för sina skattepengar.

• Den ökade tillgängligheten har tillfallit alla grupper, både yngre och äldre upplever att det är lättare att komma i kontakt med en doktor och det är lättare att få tid på en vårdcentral.

• Antibiotikaförskrivningen har minskat generellt.

Slutsatsen är alltså att Vårdval Stockholm har gjort vården i Stockholm mer effektiv, men framförallt mer rättvis. Utredaren uttrycker själv att: ”Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm.”

Vill ni läsa hela rapporten så finns den länkad på högerspalten

”Ny rapport slår hål på myterna om Vårdval Stockholm” DN 26 juni

onsdag, september 8th, 2010

Publicerat 2010-06-30 23:53

Karolinska Institutets folhälsoakademi har gjort en oberoende granskning av Vårdval Stockholm. Slutsatsen är att vården i Stockholm har blivit mer effektiv och rättvis. Det slår hål på den falska bild som vänsteroppositionen i Stockholms läns landsting försökt måla upp, skriver de borgerliga landstingsråden med sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt i spetsen.

Sjukvården är en central del av den svenska välfärden. På många sätt håller den mycket hög internationell klass. Personalen är välutbildad och standarden är hög. Det finns dock saker som måste förbättras. När vi för snart fyra år sedan fick väljarnas förtroende att leda Stockholms läns landsting var en av de viktigaste utmaningarna att öka patienternas valfrihet och förbättra tillgängligheten till den nära sjukvården i hela länet.

Vården ska alltid utgå ifrån patienten. Finnas där när du behöver den, ges på dina villkor och efter behov. Plånbokens tjocklek får aldrig bli avgörande, därför ska sjukvården bekostas solidariskt via skatten. Alla har rätt till ett bra bemötande och möjlighet att välja den doktor du har förtroende för. Oavsett var vi bor. Det var vår utgångspunkt när vi i januari 2008 införde Vårdval Stockholm.

Genom Vårdval Stockholm har vi gjort det betydligt lättare att träffa en doktor. 37 nya vårdcentraler har öppnat och över 120 läkare har tillkommit i primärvården, fördelade över hela Stockholms län. Flera undersökningar visar att patienterna har blivit nöjdare, att fler har en fast vårdkontakt och att tillgängligheten har förbättrats.

Tidigare hade vi i Stockholm stora problem med årslånga väntetider för barn med tal- och skrivsvårigheter såsom dyslexi. Betänk hur långa väntetider drabbar små barn som just håller på att lära sig att läsa och skriva. Utan rätt diagnos fick de inte rätt pedagogiska stöd i skolan. Risken var stor att dessa barn hamnade efter och att de tyckte att skolan var den hemskaste platsen på jorden. Genom att införa vårdval och låta alla logopeder, som lever upp till landstingets högt uppställda krav på kvalitet, ta emot patienter har vi lyckats få ned väntetiderna från två år till ett par veckor. Det är en vårdreform värd namnet.

Trots alla dessa framgångar har många missuppfattningar eller vinklade påståenden förekommit i medierna, ofta underblåsta av vänsteroppositionen i Stockholms läns landsting. Exempelvis har de hävdat att ökat antal läkarbesök skulle driva på kostnaderna och att vårdvalet skulle ha missgynnat patienter med stort vårdbehov. Socialdemokraterna har visserligen sagt sig vara för patienternas valfrihet, men i verkligheten har de röstat emot både etableringsfriheten för vårdcentraler och ökade valfriheten för patienterna i form av Vårdval Stockholm.

För att få en oberoende granskning av Vårdval Stockholm har Karolinska Institutets folkhälsoakademi anlitats. Akademin ska bland annat samordna och bidra till utveckling av folkhälsovetenskaplig forskning. Under drygt två år har Vårdval Stockholm och dess effekter studerats. Deras rapport slår i dag hål på den falska bild som vänsteroppositionen försökt måla upp.

I rapporten fastställs att förhållandet snarare är det motsatta mot vad vänsteroppositionen hävdat. Sanningen är att det har blivit enklare att få träffa en doktor och den största ökningen av läkarbesök har skett i socioekonomiskt svaga områden. Stockholmarna har fått mer vård för sina skattepengar. Granskningen visar tillsammans med förvaltningens faktaunderlag på följande positiva resultat av Vårdvalet:

• Två av tre nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. Tillgängligheten har ökat i hela Stockholms län och nya vårdgivare finns i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande utbud av husläkare. I de fyra områden, som har lägst medelinkomst, har det öppnat fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.

• Läkarbesöken har ökat, främst i socioekonomiskt svaga områden. Det är ett trendbrott. Det har blivit lättare att få träffa en doktor.

• Läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke.

• Kostnadsökningarna efter införandet av vårdvalet har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna får alltså mer sjukvård för sina skattepengar.

• Den ökade tillgängligheten har tillfallit alla grupper, både yngre och äldre upplever att det är lättare att komma i kontakt med en doktor och det är lättare att få tid på en vårdcentral.

• Antibiotikaförskrivningen har minskat generellt.

Slutsatsen är alltså att Vårdval Stockholm har gjort vården i Stockholm mer effektiv, men framförallt mer rättvis. Utredaren uttrycker själv att: ”Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm.”

Det tidigare ersättningssystemet, med en hög fast ersättning och inte främst ersättning per vårdbesök, gynnade snarare vårdgivare än patienter i socioekonomiskt svaga områden.

Det är sällan utvärderingar av verksamheter är så entydigt positiva som dagens rapport om Vårdval Stockholm. Samtidigt stämmer resultaten från Karolinska Institutets utvärdering väl med den bild som har förmedlats till oss som arbetat aktivt med Vårdval Stockholm.

Vi ser gärna breda politiska överenskommelser om att förbättra och utveckla Vårdval Stockholm, men det förutsätter att alla utgår från verkligheten och inte politiska myter. Karolinska Institutet har nu presenterat en bra grund för detta arbete.

Vårdval Stockholm har ökat valfriheten och gjort det lättare att träffa doktor, särskilt för de patienter med störst vårdbehov och de som bor i områden där det tidigare var långt till vården. Detta kommer vi inom Alliansen att slå vakt om. Nu går vi till val på att ytterligare förbättra och utveckla vårdvalet inom flera områden, såsom gynekologi, allergi-, hud- och ögonsjukvård.

Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd

Lars-Joakim Lundqvist (M), landstingsråd

Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd

Pia Lidwall (KD), gruppledare

Gustav Andersson (C), landstingsråd

”Bättre allergivård med vårdval” DN 27/8

onsdag, september 8th, 2010

Publicerat 2010-08-27 19:28

Genom vårdval har väntetider inom en rad klassiska köområden som knä- och höftoperationer och kataraktoperationer (gråstarr) i princip eliminerats. Ambitionen är väntetiderna inom allergologi på samma sätt helt ska försvinna, skriver de borgerliga landstingsråden i en replik till allergologerna Pär Gyllfors och Victoria Strand.

Pär Gyllfors och Victoria Strand beskriver på dn.se problematiken med långa väntetider inom allergologi och den bristande tillgången på allergiläkare i Sverige. I Stockholm har situationen förbättrats, men vi är långt ifrån nöjda. Inför nästa mandatperiod vill vi därför gå vidare med vårdval inom allergologi. Genom vårdval har väntetider inom en rad klassiska köområden som knä- och höftoperationer och kataraktoperationer (gråstarr) i princip eliminerats. Ambitionen är väntetiderna inom allergologi på samma sätt helt ska försvinna.

Vårdgarantin är en viktig morot för landsting och vårdgivare runtom i landet att erbjuda tid för specialistbesök respektive behandling inom 90 dagar. I Stockholm har vi valt att höja ambitionen ytterligare och därför skärpt vårdgarantin till 30 dagar för specialistbesök, bland annat till allergolog.

Som författarna antyder löser inte vårdgarantin alla vårdens tillgänglighetsproblem. Därför har vi i Stockholm infört vårdval inom en rad områden som traditionellt plågats av långa väntetider. Årslånga väntetider inom områden som knä- och höftoperationer, kataraktoperationer och logopedi har i princip eliminerats. Vi vill se samma utveckling inom allergologin.

När vi tillträdde efter valet 2006 var väntetiderna för dyslexiutredning 24 månader. Det är lätt att tänka sig vad det betyder för ett barn att behöva vänta två år på att få sin diagnos och därmed få den stöd och hjälp som krävs för att kunna tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper i skolan. I och med vårdval logopedi har nu 40 nya logopedmottagningar öppnat och de tidigare väntetiderna på 24 månader har sjunkit till enbart ett par veckor! Vi ser samma trend för knä- och höftledsoperationer och kataraktoperationer, som tidigare kännetecknats av långa köer och givetvis begränsad livskvalitet för de patienter som väntar. Vårdköerna till knä- och höftledsoperationer minskade med över 80 procent efter att vi införde vårdval.

Tanken med vårdval är förutom att patienten själv ska få välja vem som utför vården, att alla vårdgivare som lever upp till landstingets högt ställda krav på kvalitet också får vara med och erbjuda vård. Det förutsätter den etableringsfrihet som de rödgröna beslutat sig för att avskaffa, det vill säga att vårdgivarna får etablera sig där behoven finns och inte där politiker önskar.

Väntetiderna i Stockholm har mer än halverats på fyra år och vi vill fortsätta det arbetet. Vår ambition är att med hjälp av de stärkta resurser till sjukvården som vi genererat tillsammans med vårdval inom en rad nya områden korta väntetiderna ytterligare. Inom vården i Stockholm i allmänhet och inom allergologi i synnerhet.

Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd

Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd

Stig Nyman (KD), landstingsråd

Gustav Andersson (C), landstingsråd

Filippa mfl i DN om hur allergivården ska bli mer tillgänglig

lördag, augusti 28th, 2010

Igår skrev Filippa och de andra i landstingsalliansen ett svar på en tidigare artikel i DN om långa väntetider till allergiläkare. Här är ett utdrag:

”Vårdgarantin är en viktig morot för landsting och vårdgivare runtom i landet att erbjuda tid för specialistbesök respektive behandling inom 90 dagar. I Stockholm har vi valt att höja ambitionen ytterligare och därför skärpt vårdgarantin till 30 dagar för specialistbesök, bland annat till allergolog.

Som författarna antyder löser inte vårdgarantin alla vårdens tillgänglighetsproblem. Därför har vi i Stockholm infört vårdval inom en rad områden som traditionellt plågats av långa väntetider. Årslånga väntetider inom områden som knä- och höftoperationer, kataraktoperationer och logopedi har i princip eliminerats. Vi vill se samma utveckling inom allergologin.”

Artikeln avslutas med:

”Väntetiderna i Stockholm har mer än halverats på fyra år och vi vill fortsätta det arbetet. Vår ambition är att med hjälp av de stärkta resurser till sjukvården som vi genererat tillsammans med vårdval inom en rad nya områden korta väntetiderna ytterligare. Inom vården i Stockholm i allmänhet och inom allergologi i synnerhet.

Filippa Reinfeldt – Sky Clinic blir ”mini-närakut”

fredag, augusti 27th, 2010

På onsdag den 1 september blir Arlanda Sky Clinic – Sveriges första kombinerade vårdcentral och tandvårdsmottagning på en flygplats – en ”mini-närakut”. De förlänger sina öppettider till att även ha öppet lördagar och söndagar 10-14.

– Det är positivt att Arlanda Sky Clinic har öppnat på Arlanda. Vårdval Stockholm och den fria etableringsrätten har möjliggjort att denna och 36 andra vårdcentraler öppnat i Stockholms län. Det gör det enklare för resenärer, de som jobbar på Arlanda och inte minst märstaborna att komma i kontakt med den nära vården, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

– Under mitt besök på Sky Clinic idag berättade medarbetarna att de som söker sig till dem är allt från Arlandapersonal som skurit sig i fingret eller kanske fått tandvärk, till märstabor som tycker sig ha nära till Arlanda eller resenärer som drabbats av blodtrycksfall. Nu när mottagningen förlänger sina öppettider och vill bli en ”mini-närakut” är det ett bra exempel på när vården möter patienternas behov utan att politiken lägger sig i, säger Filippa Reinfeldt (M).

__________________________________________________________________

Fakta:

Fyra vårdcentraler har startats i Sigtuna sedan vårdvalet infördes. Totalt finns nu åtta stycken.

Läkarbesöken i Sigtuna har ökat med 17 procent under 2007-2009. Det visar att vårdvalet har förbättrat tillgängligheten.

Drygt 15 000 personer arbetar på Arlanda.

Cirka 18 miljoner resenärer passerar Arlanda varje år.

Sky Clinic är den andra vårdcentral/tandläkarmottagning som öppnat på en flygplats i hela Europa.

Filippa Reinfeldt besöker Arlanda Sky Clinic

fredag, augusti 27th, 2010

Idag besökte Filippa Reinfeldt tillsammans med Henrik Kelfve och Olle Reichenberg den kombinerade vårdcentral/tandläkarmottagningen på Arlanda, Sky Clinic. Tack vare vårdvalet och den fria etableringsrätten har 37 nya vårdcentraler öppnats runtom i Stockholms län. En fantastisk utveckling. Bara Arlanda har cirka 15 000 anställda samt 18 miljoner resenärer som passerar varje år. Det är klart att det måste finnas en Vårdcentral. Det spar tid och onödigt lidande för bland annat personalen. Dessutom har många Märstabor listat sig där.

Filippa var även med och invigde mottagningen när de öppnade i mars.

Filippa Reinfeldt Vårdval en valfrihetsreform 2010-08-26

torsdag, augusti 26th, 2010

Vårdval har införts i Sverige. Det är grunden för en bättre vård i hela landet. Att du som patient ska kunna välja vilken vårdcentral du ska gå till, oavsett var du bor och utan att det kostar något extra, är en självklar frihetsreform för oss moderater.

I Halland lanserades vårdvalssystemet 2007. Därefter följde Stockholm, Västmanland, Skåne och Västra Götaland. Nu har alla landsting i landet infört, eller håller på att införa, valfriheten i sjukvården. Överallt i vårdvalets spår har tillgängligheten ökat. Enligt en färsk beräkning från Vårdföretagarna har 239 vårdcentraler öppnat och valfriheten förbättrats. Patientens ställning har stärkts och vårdens medarbetare ges större möjlighet att utveckla verksamheterna.

Vårdval Sverige är en av Alliansens reformer för att höja kvaliteten, pressa tillbaka köerna och öka patienternas och medarbetarnas inflytande i vården. I verkligheten innebär det att makt flyttas från politikers styrelserum till människors köksbord. Det är en oerhört viktig förändring. Vi människor fattar beslut, om stora och små saker, varje dag. Bara för att våra barn drabbas av öroninflammation, vi själva får halsfluss, fyller 65 år eller stukar en fot på skogspromenaden slutar vi inte att bli kapabla att fortsatt kunna fatta egna beslut.

Alla är vi olika. En del av oss vill ha vårdcentralen nära bostaden, någon annan nära arbetsplatsen. Andra vill gå till en läkare som de känner till. En tredje vill få möjlighet att träffa en läkare med samma modersmål. Kanske är det någon som bara hinner iväg till doktorn sena kvällar. Vårdval ger människor rätt att välja till och välja bort.

Och det ger resultat. Vårdköerna fortsätter att minska. I exempelvis Stockholm har köerna för att få en operation kortats med två tredjedelar sedan förra mandatperioden. Patienterna är dessutom nöjdare efter att vårdval har införts, enligt oberoende Vårdbarometern, som utförs av Sveriges Kommuner och Landsting varje år.

En kritik, i teorin, mot vårdval handlade om en rädsla för att fler vårdgivare skulle leda till ökad utskrivning av läkemedel och fler sjukskrivningsdagar. I till exempel Halland har detta utvärderats noggrant, och motbevisats.  Samma sak i Stockholm. Förskrivningen av läkemedel har snarare sjunkit. Däremot så öppnar fler vårdcentraler med bättre öppettider än de gamla, på platser där patienterna vill ha dem. Drop in-tider har införts på många ställen, rekordlåga närakuter har öppnat och det har blivit lättare att komma fram på telefon för att boka en tid.

Vi i Alliansen är överens, både nationellt och lokalt: sjukvården existerar inte för att politiker och vårdadministratörer ska få bestämma så mycket som möjligt, utan för att vi ska kunna känna oss trygga i att alla människor ska få rätt vård – i tid och utan köer. Mot en enad allians står ett splittrat vänsteralternativ emot valfrihet och emot etableringsfrihet. Emot att mer makt och inflytande flyttas från politikers sammanträdesrum till dit de hör hemma – till patienterna och till vårdens medarbetare.  

Vårdval är en stor frihetsreform. Den flyttar makt och inflytande i en av våra allra viktigaste människonära välfärdsverksamheter. Vi vill fortsätta utveckla vårdvalet framåt, inte återvända till en sjukvård anpassad för politiker och deras sammanträdesrum.

Filippa Reinfeldt (M)

Moderaternas talesperson i sjukvårdsfrågor och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm

Filippa Reinfeldt och Alliansens vänner

torsdag, augusti 26th, 2010

Filippa Reinfeldt skriver om vårdvalsreformen på Alliansens Vänner. Hon pekar på att detta är stor frihetsreform; makt flyttas från politikers styrelserum till människors köksbord. Mot en enad allians i vårdfrågorna står ett splittrat vänsteralternativ.

Vårdval har införts i Sverige. Det är grunden för en bättre vård i hela landet. Att du som patient ska kunna välja vilken vårdcentral du ska gå till, oavsett var du bor och utan att det kostar något extra, är en självklar frihetsreform för oss moderater.

I Halland lanserades vårdvalssystemet 2007. Därefter följde Stockholm, Västmanland, Skåne och Västra Götaland. Nu har alla landsting i landet infört, eller håller på att införa, valfriheten i sjukvården. Överallt i vårdvalets spår har tillgängligheten ökat. Enligt en färsk beräkning från Vårdföretagarna har 239 vårdcentraler öppnat och valfriheten förbättrats. Patientens ställning har stärkts och vårdens medarbetare ges större möjlighet att utveckla verksamheterna.

670 000 har valt fristående vårdcentral

söndag, augusti 22nd, 2010

Fler vårdcentraler och bättre tillgänglighet är resultatet av vårdval, rapporteras det om i Rapport.

”Vårdval inom primärvården har lett till att 239 nya vårdcentraler har öppnat. 670 000 svenskar har valt någon av de nya vårdcentralerna, visar en ny undersökning från Vårdföretagarna. Om man räknar in även de privata vårdcentraler som fanns innan vårdvalet infördes är nu ungefär en miljon patienter listade hos privata vårdgivare.”

”Vårdvalet har enligt Vårdföretagarna lett till att tillgängligheten har ökat på flera håll, bland annat på Järvafältet i Stockholm och i delar av Göteborg. Magnus Kåregård, som är medicinsk rådgivare för Hälsovalet i Region Skåne, instämmer i den bilden. Innan hälsovalet infördes visste landstinget i Region Skåne att primärvården behövde byggas ut.

-Vi hade ett uppdämt behov av fler enheter på primärvårdsnivå. Nu har vi inga vita fläckar i Skåne längre där det inte finns vårdcentraler. Det har tillkommit vårdcentraler i större städer men även på landsbygden där det inte fanns något utbud tidigare, säger han.”

Tänk nu att de rödgröna vill ta bort etableringsfriheten som möjliggör att nya fristående vårdcentraler får starta. Istället kommer landstingspolitikerna i landet återigen att avgöra var de privata vårdcentralerna får etablera sig. Är det färre vårdcentraler vi vill ha? Tror ni att det leder till längre eller kortare köer?