Inlägg taggade med ‘valfrihet’

Filippa Reinfeldt svarar Ohly

torsdag, augusti 12th, 2010

I en cirkulärartikel går Ohly till angrepp vad gäller de valfrihetsreformer som Alliansen infört. Han är konsekvent bakåtsträvande. Artikeln är besvarad av Filippa Reinfeldt, riksdagsledamot  Anne Marie Brodén och landstingsråd Mats Eriksson. Du kan läsa hela artikeln här.

Valfrihet eller köer i vården – LT 2/8

torsdag, augusti 12th, 2010

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly skriver i LT 2/8 att icke-offentlig vård är av ondo och att om vänsterpartiet kommer till makten dröjer det inte länge innan fristående vårdgivare är ett minne blott. Vänsterpartiet går till val på att riva upp vårdvalet och stoppa etableringar av företag i vården och omsorgen. Det är skrämmande att Vänsterpartiets definition av valfrihet är att det endast ska finnas en aktör, monopol med andra ord. Detta trots att patienterna/invånarna är mycket nöjda med vården i Halland och Stockholm.

Ohly förstår tydligen inte vad ett riktigt vårdval är eftersom det är patienten/invånaren som väljer vårdgivare, inte tvärtom. För oss moderater är tillgänglig sjukvård med valfrihet och patientfokus grundstommen inom sjukvården. Om du som patient inte är nöjd med vårdgivaren ska du kunna byta, det är så vi ökar inflytandet och kraven på kvalitet. Precis som du har rätt att välja vårdgivare ska den som är medarbetare i vården kunna välja bort en arbetsgivare han eller hon inte trivs med. På så vis ges vårdens medarbetare möjlighet att förhandla om exempelvis arbetsvillkor och löner vilket ger dem större inflytande. Om en vårdgivare inte är tillräckligt bra ”överlever” den inte länge, eftersom medarbetarna och patienterna kan välja fritt mellan olika alternativ. Välja till och välja bort.

Ohly borde istället svara på vad han tänker göra med med de cirka 200 nya vårdcentralerna som öppnats runt om i Sverige? Hur många sjuksköterskor måste sluta med Ohlys politik? Vad händer med de nästan 400 vårdföretagen som startats? Tror han att det kommer bli bättre eller sämre vård med färre vårdgivare och längre köer? Väljarna, patienter och vårdens medarbetare, förtjänar ett svar innan valet. Inte minst här i Halland där hälften av vårdcentralerna drivs av fristående aktörer med många nöjda patienter och samma patientavgift som offentligt driven verksamhet.

Vi moderater vill ha en gemensam skattefinansierad sjukvård med hög kvalitet som är lika för alla och styrd efter behov. En jämlik och rättvis sjukvård där patienten alltid står i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.

Ohly visar i sin artikel hur vänstern planerar att driva sin valrörelse genom att skrämmas och odla människors rädslor. Han påstår att bröstcancervården är dålig i Stockholm och att det beror på privata vårdföretag. I själva verket har alliansen förbättrat cancervården för kvinnor genom att bygga ut mammografiscreeningen och ska upphandla två nya bröstmottagningar i Stockholms län. Att slarva med skattebetalarnas pengar är oacceptabelt och måste alltid tas på största allvar oavsett var i landet det sker. Skattepengarna ska användas enligt reglerna och på ett ärligt sätt.

Flera oberoende undersökningar har visat att läkarbesöken har ökat sedan vårdval infördes i Halland och Stockholm. Idag gör människor som bor i utsatta områden fler besök i vården än någonsin. Det är ett positivt trendbrott. Det låtsas förstås inte Ohly om, utan fortsätter istället att medvetet förvränga siffror och förvanska verkligheten.

Alliansens politik har lett till att Sverige idag har fler vårdgivare tillgängliga för patienter, än någonsin. Det har lett till en bättre vård med kortare väntetider och köer. Vänsterpartiet utger sig för att stödja valfrihet, men i deras värld finns det bara ett alternativ och det är mer makt åt politiker att sitta i slutna sammanträdesrum och peka åt patienter och vårdens medarbetare med hela handen.Det är inte en politik som ger nöjda invånare/patienter eller en mer tillgänglig vård.

Filippa Reinfeldt (M)

Sjukvårdslandstingsråd Stockholm

Moderaternas talesperson i sjukvårdsfrågor

Anne Marie Brodén (M)

Riksdagsledamot Halland

Mats Eriksson (M)

Landstingsstyrelsens ordf.Halland

Klockren ledare i SvD

onsdag, juli 28th, 2010

Idag skriver Sanna Rayman en bra ledare i SvD. Hon säger bland annat ”alliansen knuffar oppositionen framför sig. De vårdvalsreformer som kommit till under mandatperioden har påverkat de rödgröna…

Precis, numera har vänsteroppositionen ändrat riktning och hävdar åtminstone att de är för valfrihet. Det skulle de inte ens ta i mun för några år sedan. Tack vare Filippa och andra valfrihetspolitiker har synen på valfrihet börjat förändras, självklart ska makten att bestämma vårdgivare ligga hos patienten.

Hans Dahlgren kritiserar vänsterns sjukvårdspolitik

onsdag, juni 16th, 2010

Hans Dahlgren skriver en debattartikel i GT idag om vänsterexperimentets sjukvårdspolitik.

”Att läsa Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program är oroande för alla företagare och patienter som vill att vården och omsorgen skall fortsätta att utvecklas vad gäller kvalité och effektivitet.”

Kritiken är relevant och det är denna kritik som Filippa Reinfeldt framfört flera gånger. Vad vill vänsterexperimentet med sin sjukvårdspolitik? Vad blir kvar av kvalitet, av valfrihet och av etableringsfrihet om vänstern får bestämma? I Stockholm har bland annat 37 nya vårdcentraler startats tack vare etableringsfriheten, det i sin tur leder till ökad tillgänglighet för patienter. Det är inte politiker som Lars Ohly som ska bestämma var en vårdcentral ska etableras utan behoven, och det är patienterna själva som ska få bestämma vilken vårdcentral de vill gå till.