Inlägg taggade med ‘tal och utbildningar’

Filippas tal under invigningen av barn- och ungdomshospice

torsdag, september 9th, 2010

Det är flera som velat ta del av Filippas tal som hon höll under invigningen. Det är väldigt svårt för hon håller alltid sina tal fritt förutom lite stödord. Men jag spelade in slutet och har skrivit ner det. Här kan ni läsa vad hon bland annat sa, Det är ungefär efter att hon tackat Olle Björk och Catharina Kumelin för deras fantastiska engagemang för att få till stånd ett Barnhospice i Stockholm:

/……./ 

Jag är glad att vi får en motsvarande fin verksamhet här i Stockholm, i Sverige, faktiskt Nordens första Barnhospice.

Vår tanke har hela tiden varit att det just ska vara ett alternativ, en möjlighet om man så vill och så önskar. Att det ska vara en så hemlik miljö för det lilla barnet som möjligt. Där det ska finnas plats för familj, syskon, för goda vänner att komma och hälsa på. Dit man ska kunna flytta in eller dit man bara ska kunna komma på besök ibland.

Och jag tänker att det ska bli en verksamhet där all den bästa medicinska kompetensen ska finnas. Men också en plats där man kan få prata, om sånt som känns riktigt viktigt, och om de här svåra frågorna i livet. Det ska också få vara en plats där man får busa och leka, där man kanske kan få göra små utflykter, dit det kommer ett band och bara spelar musik ibland. Där man kan få vara ifred, där man kan få vara arg, där man kan få vara ensam eller där man kan få ha sina vänner runt omkring sig. Eller där man bara kan få gå ut i köket och ställa sig och röra ihop en sockerkaka, alldeles själv.

Jag tror att det kanske är det som kommer att vara den största utmaningen. Att verksamheten ska vara så flexibel som möjligt för att möta varje enskilt barns önskemål.

Jag tror också att det är viktigt att det är en verksamhet som är på en plats som vi faktiskt också kan se idag. Det är fantastiska omgivningar, det är vackra miljöer, det är grönt, där man kommer att kunna gå ut och sitta hela året runt. Men det är också nära storstadens puls, det finns bra med allmänna kommunikationsmedel, och så möjlighet för föräldrar och andra att kunna parkera. Kanske också för föräldrar att kunna åka härifrån att själva kunna gå på bio eller att själva sitta ner och prata om svåra frågor kanske nånstans i närheten.

Det är alltid svårt att fundera kring och planera för verksamheter som handlar om när livet tar slut. Men jag tror att vi alla känner och vet att det är extra svårt när livet tar slut alldeles i början av livet.

Bukaortainvigning

torsdag, september 2nd, 2010

Nu startar bukaortascreening i Stockholm!

torsdag, september 2nd, 2010

Varje år dör drygt 800 personer i Sverige av brustet kroppspulsåderbråck. Detta, som även kallas bukaortaaneurysm, utgör en sjuklig vidgning av kroppspulsådern i buken. Sjukdomen saknar tydliga symptom, men om pulsåderbråcket brister är dödligheten mycket hög. Bland dem som når sjukhus och opereras akut är dödligheten cirka 50 procent. För att minska dödligheten måste bråcket opereras innan det brister.

Hittills har bukaortaaneurysm upptäckts antingen av en slump i samband med datortomografi, ultraljuds- eller magnetkameraundersökningar av buken vid misstanke om annan sjukdom eller i samband med att pulsåderbråcket spricker.

Screening är ett sätt att identifiera personer med bukaortaaneurysm utan kliniska symtom. Att genomföra screening med ultraljud för tidig diagnostik går snabbt och är praktiskt enkelt, och metoden har inga fysiska biverkningar. Träffsäkerheten är hög, över 99 % och diametern är i dag den enda säkra parametern som förutsäger ruptur (bristning). Med hjälp av screening kan bråck på kroppspulsådern upptäckas i tid och åtgärdas med ett relativt enkelt ingrepp.

Idag startar äntligen screening av 65-åriga män i Stockholms län för upptäckt av bråck på kroppspulsådern. Filippa och Lars Joakim Lundquist är på plats och inviger!

Filippa pratar

måndag, augusti 23rd, 2010

Det är nog ett av de bästa tal Filippa har hållit. Få människor pratar på ett sätt som engagerar och intresserar.

Öppna mötet är slut

måndag, augusti 16th, 2010

Härligt många människor i Karlstad som kommit ikväll. Många intressanta frågor ställdes och det märks att moderaterna i Karlstad är taggade.

Träff med Kalmarlänsmoderater

tisdag, augusti 10th, 2010

Himla roligt att träffa moderaterna på Öland och umgås lite lättsamt efter intensiva dagar med olika besök

Stopp 5- 41 dagar kvar

måndag, augusti 9th, 2010

Västervik är vårt första stopp under valrörelsen, en resa där ett möte som idag är väldigt viktigt

Med 41 dagar kvar till valet håller Filippa ett tal kring hur det såg ut i Sverige när Alliansen fick förtroendet att leda Sverige.

Något har hänt i Sverige, en ny inriktning där valfrihet har blivit en självklarhet, där makten har flyttats från politiker till medborgarna. Så har det inte alltid sett ut. Detta har vi i Alliansen gjort tillsammans.

Filippa uppehåller sig länge kring utanförskapet och vad det har betytt och vad det betyder för människor att bryta ett utanförskap.

Hon fortsätter sedan att tala mycket och länge om den ojämlika vård vi har i Sverige och om vilka förbättringar som måste göras. Det är inte möjligt att vi idag har en ordning i Sverige där det avgörs huruvida du ska få stå i årslånga köer beroende på vilket landsting du tillhör. Varför är det så att den vård som erbjuds fortfarande är beroende på om du är man eller kvinna, ung eller gammal, utbildad eller inte eller vilken bostadsort du tillhör.

Vi behöver fortsätta jobba med att få bort köer, öka tillgängligheten och flytta makten från politiker till patienter. Vården måste bli mer jämlik och mer tillgänglig.

Stopp 4- Västervik och moderatkvinnorna

måndag, augusti 9th, 2010

En härligt glatt gäng tjejer i Västervik.

Filippa Reinfeldt och Olle Björk

tisdag, juni 22nd, 2010

Filippa och Olle Björk talar också. Både Filippa och Olle har ett starkt engagemang kring barncancer, och med ett öppnande av ett barnhospice kommer De barn i behov av särskild omsorg kunna få en så hemlik miljö som möjligt.

ANR 2010

tisdag, juni 22nd, 2010

De första talarna