Inlägg taggade med ‘obesitasoperationer’

Inspelning för ett symposium

onsdag, juni 23rd, 2010

Idag var Filippa med i en inspelning för ett symposium om bland annat obesitaskirurgi. SLL (Stockholms läns landsting) har satsat väldigt mycket resurser på att korta köerna till obesitaskirurgi. Nu senast utökade vi antalet operationer med ungefär 1000 till.

Filippa hos Malou

söndag, maj 9th, 2010

Som ”gammal” lärare gillar jag ord. Språk. Ordval. Melodi. Idag ska jag slappa med en stooor latte och kolla på reprisen av Malou och Filippa i efter 10. Det är alltid nyttigt att gå tillbaka till program som Filippa har varit med i och titta igen, när det har gått ett litet tag.

Just i det här programmet pratar de om ett av Filippas favoritområden – hälsa. Om hur man kan motverka ohälsa och om övervikts- och fetmaoperationer som blivit allt mer vanligt. För en liten tid sen beslöt HSN där Filippa är ordförande att satsa 50 mkr extra på nästan 1000 ytterligare operationer i sthlm.

50 miljoner extra till fetmaoperationer

fredag, april 30th, 2010

Fetma utgör ett allt större problem för sjukvården, i Sverige såväl som i Stockholm. Både behovet och patienternas efterfrågan på fetmabehandlingar och obesitasoperationer ökar. Därför satsar Stockholms läns landsting 50 miljoner kronor extra för att göra det lättare för patienter med behov av fetmaoperationer att få behandling. Landstinget vidtar också åtgärder för att hitta sätt att utöka antalet bukplastikoperationer. Behovet av sådana ökar när fler genomgår fetmaoperationer.

 – För att förbättra tillgängligheten i vården satsar vi 50 miljoner kronor extra på obesitasoperationer. Sjukhusen har fått i uppdrag att utföra cirka 1000 operationer ytterligare. För varje människa som står i kö till en operation som ska äga rum och inte av medicinska skäl behöver vänta,  innebär det ett onödigt lidande. Man får aldrig glömma bort det mänskliga perspektivet när det handlar om sjukvård och väntan när det står beskrivet i siffror och procentsatser. För oss i Alliansen är det viktigt att hela tiden sätta patienterna i fokus och fortsätta minska väntetider, köer och onödigt lidande säger Filippa Reinfeldt (M).

 – Allt fler stockholmare lider av övervikt och fetma. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att hela tiden arbeta med förebyggande åtgärder. Vi har tagit fram ett handlingsprogram mot övervikt och fetma för perioden 2010-2013. Fokus i handlingsprogrammet ligger på förebyggande insatser för olika åldrar, behandlande insatser med fokus på vårdkedjor och informationsinsatser säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M)

 – Det är viktigt att tidigt etablera goda kost- och motionsvanor men också att hjälpa de som idag lider av övervikt och fetma för att skapa god livskvalitet för invånarna i länet säger Filippa Reinfeldt (M)

  För mer information kontakta pressekreterare Cherine Khalil 0707 374505

 Fakta:

 Idag väntar cirka 600 personer på en obesitasoperation i Stockholms län

Alliansen satsar 50 miljoner kronor extra på 1000 fler operationer

 Länk till handlingsprogram och åtgärdsprogram

 http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2010/(4)%2027%20april/04%20Övervikt%20och%20fetma%20uBilaga%20HP.pdf

 http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2010/(4)%2027%20april/04%20Övervikt%20och%20fetma%20uBilaga%20ÅP.pdf

Inslaget i ABC – vi satsar 50 miljoner kr extra på fetmaoperationer

onsdag, april 28th, 2010

Berättade igår om att Filippa träffade ABC. De gjorde ett inslag om satsningen på fetmaoperationer.

Inslaget Här kan ni se klippet

Radio Sthlm….

tisdag, april 27th, 2010

har uppmärksammat att Alliansen satsar 50 milj kronor på obesitasoperationer… kul!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=3656903

HSN

tisdag, april 27th, 2010

En gång i månaden är det Hälso- och sjukvårdsnämndssammanträde och Filippa är ordförande i nämnden. Där fattas beslut kring sjukvården i Stockholm.

Idag fattas till exempel beslut om att Alliansen satsar 50 miljoner kr extra på fetmaoperationer. ett nytt handlingsprogram för fetmaoperationer har tagits fram, vårdval för peruker kommer att tas idag också. Ungefär 3000 stockholmare är i behov av peruker av olika skäl. Många har en önskan om att själva få välja vilken peruk de vill bära och det är en självklarhet.  

Mitt i jobbet bad Catharina Elmsäter Svärd mig att följa med ut, hon skulle ge en intervju till ABC och hennes pressis CK satt upptagen med nåt annat. Det är det som är kul med jobbet, det är så ombytligt

Avstämning

tisdag, april 27th, 2010

Så där ja, nu är det dags för den dagliga skörden :) På väg in till Filippa står hon upptagen med MO, de går säkert igenom dagens aktiviteter… men nu kommer jag och stör. Måste få ok på en skrivelse

Får ok av Filippa och springer ner för att skicka ut det. Alliansen satsar 50 miljoner kronor på fetmaoperationer (obesitasoperationer). Allt för att korta köerna och förbättra tillgängligheten för stockholmarna

Här står Lars Joakim Lundquist och Filippa och pratar om ett ärende som håller på att beredas… det vill säga det kommer att beslutas om idag. Vårdval peruker… mer om det snart