Inlägg taggade med ‘jämlik vård’

Filippa Reinfeldt och Politikerbloggen

fredag, september 17th, 2010

Politikerbloggen fick en intervju med Filippa på bussen.

Här kan ni läsa hela intervjun

MAKARNA REINFELDT PÅ BUSSTURNÉ. Fredrik och Filippa Reinfeldt kampanjar ihop – men bara för en dag. Under dagen har de besökt Eskilstuna och Västerås.
– Det här har varit enda dagen sedan i juli som vi umgåtts nästan en hel dag, säger Filippa Reinfeldt.

Filippa Reinfeldt är sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Men hon är även talesperson för Moderaterna i sjukvårdsfrågor och ingår i alliansen sjukvårdsgrupp. Det innebär att hon kampanjat i flera städer under valrörelsen.
– Jag har ett nationellt uppdrag att utveckla alliansens sjukvårdspolitik, säger Filippa Reinfeldt till Politikerbloggen under Moderaternas bussturné till Eskilstuna och Västerås. Det har varit en intensiv valrörelsen och jag har besökt drygt 20 städer.

Vilka reaktioner möter du från väljarna när du diskuterar Moderaternas sjukvårdpolitik?
- Det är olika intryck och människor betonar olika saker. Men sammanfattningsvis känner jag att många upplever att köerna nu är kortare än för fyra år sedan. Människor märker att tillgängligheten är bättre. Men det finns saker kvar att göra.

Vad tänker du på då?
Som kvalitetsfrågor. Hittills har fokus varit att korta köerna – nu vill vi gå vidare. Målet är en köfri sjukvård och där är vi inte ännu. För mig har frågan om en jämlik sjukvård blivit allt viktigare. Idag är vården är ojämlik i Sverige, tillgång till behandlingsmetoder beror till exempel på vad man bor.

Filippa Reinfeldt i ”Vårt Järfälla”

måndag, september 13th, 2010

För någon vecka sedan fick Järfällaborna en tidning hem i brevlådan. Det finns ett reportage  kring vad Filippa Reinfeldt bland annat vill med vården och hur den har förändrats denna mandatperiod. Det vill säga, hur makt och inflytande successivt förs över från politiker till patienter och vårdens medarbetare. Hur pass mycket bättre tillgängligheten har blivit och hur många vårdcentraler som etablerats runt om i Stockholms län sedan vårdvalet infördes.

Här kan ni läsa delar av intervjun:

Vad är det viktigaste Moderaterna gjort för att förbättra sjukvården i Stockholm under den gångna mandatperioden?

- För fyra år sen när vi fick väljarnas förtroende var en av de viktigaste utmaningarna att öka patienternas valfrihet och förbättra den nära sjukvården i hela Stockholms län. Vården och inte minst barnsjukvården var oerhört eftersatt i Stockholms läns landsting.

- Vi i Moderaterna har tillsammans med Alliansen genom Vårdval Stockholm gjort det betydligt enklare att få träffa en doktor. De senast två åren har 37 (Idag 40, min notering) nya vårdcentraler öppnats och över 120 läkare har tillkommit i primärvården i hela Stockholms län. I Järfälla har besöken hos husläkare ökat med 43 procent mellan år 2007 och 2009! Det är bara i Nynäshamn som besöken har ökat mer än i Järfälla. Vi ser också på de oberoende utvärderingar och mätningar som görs att patienterna har blivit nöjdare och fler patienter har i dag en fast vårdkontakt. Det här är ett positivt trendbrott och en mycket glädjande utveckling.

Så det är inte bara innerstaden som får fler vårdcentraler?

- Vi kan se att nära tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad och i stor utsträckning i de förorter med lite lägre inkomster och där människor i stor utsträckning tidigare upplevde att det var svårt att komma i kontakt med vården och ofta saknade husläkare. Det är främst just där som det har blivit lättare att komma i kontakt med vården och få träffa en doktor eller en sjuksköterska vilket är fantastiskt bra.

- Ett annat glädjande exempel på vårdvalets positiva effekter är den kortade väntetiden till logoped för att få göra en dyslexiutredning. Tidigare fick barn med tal- och skrivsvårigheter vänta i årslånga köer för att få rätt diagnos och därmed kunna få rätt stöd i sin skola. Långa köer drabbade många barn som just höll på att lära sig att läsa och skriva. Många riskerade att halka efter i skolan och kände sig själva otillräckliga över att de inte riktigt hängde med. När vi i Alliansen införde Vårdval-logopedi har vi lyckats få ned väntetiderna från två år! till endast ett par veckor. Det känner jag mig väldigt stolt över.

Vad är det viktigaste som behöver göras i sjukvården under den kommande mandatperioden?

- Vi moderater har vår utgångspunkt i människors vardag när vi söker moderna lösningar på verkliga samhällsproblem. För patienter handlar det om att vården ska finnas där om och när du behöver den. Det är viktigt att vården anpassas efter patienten och inte tvärtom. Därför kommer vi att fortsätta arbeta för en vård av hög kvalitet och utan köer. Vårdvalet kommer att utökas till att omfatta fler områden såsom t ex gynekologi. Mer valfrihet i vården helt enkelt, men kan alla välja på lika villkor?

- I dag är vården i Sverige, men även inom de olika landstingen ojämlik. Vi vill göra vården mer jämlik och rättvis. Det ska inte spela någon roll om du är ung eller gammal, man eller kvinna, hetero eller gay, var i landet eller i vilket kommun du bor. Alla i Sverige ska ha rätt till en jämlik sjukvård.

- Vården står inför stora utmaningar, men samtidigt spännande nya möjligheter. Livet förlängs i båda ändar. För tidigt födda barn räddas allt tidigare. Barn med svåra sjukdomar blir nya överlevare. Äldre blir äldre. Fler sjukdomar kan botas eller lindras. Det är viktigt att vården följer med och ges förutsättningar att kunna ligga i framkant. Inte minst ser vi en demografisk utveckling som gör att vi framöver kommer att behöva mer vård, inte mindre. Därför måste alla som kan och vill och som uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav få vara med och arbeta, etablera verksamheter och erbjuda god vård till alla, för våra gemensamma skattepengar.

- Sammanfattningsvis, mer makt åt patienten och vårdens medarbetare, ökad kvalitet och tillgänglighet och en mer jämlik och rättvis vård.

Raka Svar med Niklas och Filippa

fredag, september 10th, 2010

Här kan ni se inslaget från när Filippa besökte Expressens valstuga och blev utfrågad av Niklas Svensson

Filippa Reinfeldt och Niklas Svensson

fredag, september 10th, 2010

Niklas ställde många intressanta frågor och det var väldigt många intresserade stockholmare som kom och lyssnade.

Filippa Reinfeldt i Expressens valstuga

fredag, september 10th, 2010

”Ny rapport slår hål på myterna om Vårdval Stockholm” DN 26 juni

onsdag, september 8th, 2010

Publicerat 2010-06-30 23:53

Karolinska Institutets folhälsoakademi har gjort en oberoende granskning av Vårdval Stockholm. Slutsatsen är att vården i Stockholm har blivit mer effektiv och rättvis. Det slår hål på den falska bild som vänsteroppositionen i Stockholms läns landsting försökt måla upp, skriver de borgerliga landstingsråden med sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt i spetsen.

Sjukvården är en central del av den svenska välfärden. På många sätt håller den mycket hög internationell klass. Personalen är välutbildad och standarden är hög. Det finns dock saker som måste förbättras. När vi för snart fyra år sedan fick väljarnas förtroende att leda Stockholms läns landsting var en av de viktigaste utmaningarna att öka patienternas valfrihet och förbättra tillgängligheten till den nära sjukvården i hela länet.

Vården ska alltid utgå ifrån patienten. Finnas där när du behöver den, ges på dina villkor och efter behov. Plånbokens tjocklek får aldrig bli avgörande, därför ska sjukvården bekostas solidariskt via skatten. Alla har rätt till ett bra bemötande och möjlighet att välja den doktor du har förtroende för. Oavsett var vi bor. Det var vår utgångspunkt när vi i januari 2008 införde Vårdval Stockholm.

Genom Vårdval Stockholm har vi gjort det betydligt lättare att träffa en doktor. 37 nya vårdcentraler har öppnat och över 120 läkare har tillkommit i primärvården, fördelade över hela Stockholms län. Flera undersökningar visar att patienterna har blivit nöjdare, att fler har en fast vårdkontakt och att tillgängligheten har förbättrats.

Tidigare hade vi i Stockholm stora problem med årslånga väntetider för barn med tal- och skrivsvårigheter såsom dyslexi. Betänk hur långa väntetider drabbar små barn som just håller på att lära sig att läsa och skriva. Utan rätt diagnos fick de inte rätt pedagogiska stöd i skolan. Risken var stor att dessa barn hamnade efter och att de tyckte att skolan var den hemskaste platsen på jorden. Genom att införa vårdval och låta alla logopeder, som lever upp till landstingets högt uppställda krav på kvalitet, ta emot patienter har vi lyckats få ned väntetiderna från två år till ett par veckor. Det är en vårdreform värd namnet.

Trots alla dessa framgångar har många missuppfattningar eller vinklade påståenden förekommit i medierna, ofta underblåsta av vänsteroppositionen i Stockholms läns landsting. Exempelvis har de hävdat att ökat antal läkarbesök skulle driva på kostnaderna och att vårdvalet skulle ha missgynnat patienter med stort vårdbehov. Socialdemokraterna har visserligen sagt sig vara för patienternas valfrihet, men i verkligheten har de röstat emot både etableringsfriheten för vårdcentraler och ökade valfriheten för patienterna i form av Vårdval Stockholm.

För att få en oberoende granskning av Vårdval Stockholm har Karolinska Institutets folkhälsoakademi anlitats. Akademin ska bland annat samordna och bidra till utveckling av folkhälsovetenskaplig forskning. Under drygt två år har Vårdval Stockholm och dess effekter studerats. Deras rapport slår i dag hål på den falska bild som vänsteroppositionen försökt måla upp.

I rapporten fastställs att förhållandet snarare är det motsatta mot vad vänsteroppositionen hävdat. Sanningen är att det har blivit enklare att få träffa en doktor och den största ökningen av läkarbesök har skett i socioekonomiskt svaga områden. Stockholmarna har fått mer vård för sina skattepengar. Granskningen visar tillsammans med förvaltningens faktaunderlag på följande positiva resultat av Vårdvalet:

• Två av tre nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. Tillgängligheten har ökat i hela Stockholms län och nya vårdgivare finns i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande utbud av husläkare. I de fyra områden, som har lägst medelinkomst, har det öppnat fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.

• Läkarbesöken har ökat, främst i socioekonomiskt svaga områden. Det är ett trendbrott. Det har blivit lättare att få träffa en doktor.

• Läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke.

• Kostnadsökningarna efter införandet av vårdvalet har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna får alltså mer sjukvård för sina skattepengar.

• Den ökade tillgängligheten har tillfallit alla grupper, både yngre och äldre upplever att det är lättare att komma i kontakt med en doktor och det är lättare att få tid på en vårdcentral.

• Antibiotikaförskrivningen har minskat generellt.

Slutsatsen är alltså att Vårdval Stockholm har gjort vården i Stockholm mer effektiv, men framförallt mer rättvis. Utredaren uttrycker själv att: ”Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm.”

Det tidigare ersättningssystemet, med en hög fast ersättning och inte främst ersättning per vårdbesök, gynnade snarare vårdgivare än patienter i socioekonomiskt svaga områden.

Det är sällan utvärderingar av verksamheter är så entydigt positiva som dagens rapport om Vårdval Stockholm. Samtidigt stämmer resultaten från Karolinska Institutets utvärdering väl med den bild som har förmedlats till oss som arbetat aktivt med Vårdval Stockholm.

Vi ser gärna breda politiska överenskommelser om att förbättra och utveckla Vårdval Stockholm, men det förutsätter att alla utgår från verkligheten och inte politiska myter. Karolinska Institutet har nu presenterat en bra grund för detta arbete.

Vårdval Stockholm har ökat valfriheten och gjort det lättare att träffa doktor, särskilt för de patienter med störst vårdbehov och de som bor i områden där det tidigare var långt till vården. Detta kommer vi inom Alliansen att slå vakt om. Nu går vi till val på att ytterligare förbättra och utveckla vårdvalet inom flera områden, såsom gynekologi, allergi-, hud- och ögonsjukvård.

Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd

Lars-Joakim Lundqvist (M), landstingsråd

Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd

Pia Lidwall (KD), gruppledare

Gustav Andersson (C), landstingsråd

Reinfeldt: Nu startar screening i Stockholm

torsdag, september 2nd, 2010

Idag, 2 september, invigdes bukaortascreening för män över 65 år i Stockholms län. Filippa Reinfeldt var med under invigningen.

– Jag är glad att män över 65 år i Stockholms län får möjlighet till att screena sig. Stockholms läns landsting ligger i framkant när det kommer till bukaortascreening. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi strävar efter en jämlik sjukvård över hela landet och då är det viktigt att alla landsting kommer att kunna erbjuda denna typ av screening, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M)

– Vi har arbetat med det här ganska länge och det är roligt att de första kallelserna nu börjat gå ut och att män över 65 år i Stockholms län ska få chansen att undersöka om de ligger i riskzonen för brock av kroppspulsådern, säger Filippa Reinfeldt

För mer information:

Cherine Khalil

Pressekreterare (M)

Sjukvårdsroteln

Stockholms läns landsting

(a) 08-737 45 05

(m) 070-737 45 05

Filippa Reinfeldt Vårdval en valfrihetsreform 2010-08-26

torsdag, augusti 26th, 2010

Vårdval har införts i Sverige. Det är grunden för en bättre vård i hela landet. Att du som patient ska kunna välja vilken vårdcentral du ska gå till, oavsett var du bor och utan att det kostar något extra, är en självklar frihetsreform för oss moderater.

I Halland lanserades vårdvalssystemet 2007. Därefter följde Stockholm, Västmanland, Skåne och Västra Götaland. Nu har alla landsting i landet infört, eller håller på att införa, valfriheten i sjukvården. Överallt i vårdvalets spår har tillgängligheten ökat. Enligt en färsk beräkning från Vårdföretagarna har 239 vårdcentraler öppnat och valfriheten förbättrats. Patientens ställning har stärkts och vårdens medarbetare ges större möjlighet att utveckla verksamheterna.

Vårdval Sverige är en av Alliansens reformer för att höja kvaliteten, pressa tillbaka köerna och öka patienternas och medarbetarnas inflytande i vården. I verkligheten innebär det att makt flyttas från politikers styrelserum till människors köksbord. Det är en oerhört viktig förändring. Vi människor fattar beslut, om stora och små saker, varje dag. Bara för att våra barn drabbas av öroninflammation, vi själva får halsfluss, fyller 65 år eller stukar en fot på skogspromenaden slutar vi inte att bli kapabla att fortsatt kunna fatta egna beslut.

Alla är vi olika. En del av oss vill ha vårdcentralen nära bostaden, någon annan nära arbetsplatsen. Andra vill gå till en läkare som de känner till. En tredje vill få möjlighet att träffa en läkare med samma modersmål. Kanske är det någon som bara hinner iväg till doktorn sena kvällar. Vårdval ger människor rätt att välja till och välja bort.

Och det ger resultat. Vårdköerna fortsätter att minska. I exempelvis Stockholm har köerna för att få en operation kortats med två tredjedelar sedan förra mandatperioden. Patienterna är dessutom nöjdare efter att vårdval har införts, enligt oberoende Vårdbarometern, som utförs av Sveriges Kommuner och Landsting varje år.

En kritik, i teorin, mot vårdval handlade om en rädsla för att fler vårdgivare skulle leda till ökad utskrivning av läkemedel och fler sjukskrivningsdagar. I till exempel Halland har detta utvärderats noggrant, och motbevisats.  Samma sak i Stockholm. Förskrivningen av läkemedel har snarare sjunkit. Däremot så öppnar fler vårdcentraler med bättre öppettider än de gamla, på platser där patienterna vill ha dem. Drop in-tider har införts på många ställen, rekordlåga närakuter har öppnat och det har blivit lättare att komma fram på telefon för att boka en tid.

Vi i Alliansen är överens, både nationellt och lokalt: sjukvården existerar inte för att politiker och vårdadministratörer ska få bestämma så mycket som möjligt, utan för att vi ska kunna känna oss trygga i att alla människor ska få rätt vård – i tid och utan köer. Mot en enad allians står ett splittrat vänsteralternativ emot valfrihet och emot etableringsfrihet. Emot att mer makt och inflytande flyttas från politikers sammanträdesrum till dit de hör hemma – till patienterna och till vårdens medarbetare.  

Vårdval är en stor frihetsreform. Den flyttar makt och inflytande i en av våra allra viktigaste människonära välfärdsverksamheter. Vi vill fortsätta utveckla vårdvalet framåt, inte återvända till en sjukvård anpassad för politiker och deras sammanträdesrum.

Filippa Reinfeldt (M)

Moderaternas talesperson i sjukvårdsfrågor och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm

Filippa Reinfeldt och Alliansens vänner

torsdag, augusti 26th, 2010

Filippa Reinfeldt skriver om vårdvalsreformen på Alliansens Vänner. Hon pekar på att detta är stor frihetsreform; makt flyttas från politikers styrelserum till människors köksbord. Mot en enad allians i vårdfrågorna står ett splittrat vänsteralternativ.

Vårdval har införts i Sverige. Det är grunden för en bättre vård i hela landet. Att du som patient ska kunna välja vilken vårdcentral du ska gå till, oavsett var du bor och utan att det kostar något extra, är en självklar frihetsreform för oss moderater.

I Halland lanserades vårdvalssystemet 2007. Därefter följde Stockholm, Västmanland, Skåne och Västra Götaland. Nu har alla landsting i landet infört, eller håller på att införa, valfriheten i sjukvården. Överallt i vårdvalets spår har tillgängligheten ökat. Enligt en färsk beräkning från Vårdföretagarna har 239 vårdcentraler öppnat och valfriheten förbättrats. Patientens ställning har stärkts och vårdens medarbetare ges större möjlighet att utveckla verksamheterna.

Artikel om jämlik vård för skaraborgarna i Lidköpingsnytt

onsdag, augusti 18th, 2010

Idag skriver Filippa Reinfeldt och Cecilia Widegren, riksdagsledamot från Vara, om jämlik vård i Lidköpingsnytt.

”Kärnan i den moderata sjukvårdspolitiken är att sjukvården ska vara gemensamt finansierad via skatten, ges efter behov och vara tillgänglig för alla. Alla betalar vi ju skatt till vår gemensamma sjukvård, så vari ligger då rättvisan att det tar mer än dubbelt så lång tid för en patient att få sin starroperation i Skövde jämfört med i Stockholm? Det är inte vård på lika villkor.”