Inlägg taggade med ‘DN’

Filippa mfl i DN om hur allergivården ska bli mer tillgänglig

lördag, augusti 28th, 2010

Igår skrev Filippa och de andra i landstingsalliansen ett svar på en tidigare artikel i DN om långa väntetider till allergiläkare. Här är ett utdrag:

”Vårdgarantin är en viktig morot för landsting och vårdgivare runtom i landet att erbjuda tid för specialistbesök respektive behandling inom 90 dagar. I Stockholm har vi valt att höja ambitionen ytterligare och därför skärpt vårdgarantin till 30 dagar för specialistbesök, bland annat till allergolog.

Som författarna antyder löser inte vårdgarantin alla vårdens tillgänglighetsproblem. Därför har vi i Stockholm infört vårdval inom en rad områden som traditionellt plågats av långa väntetider. Årslånga väntetider inom områden som knä- och höftoperationer, kataraktoperationer och logopedi har i princip eliminerats. Vi vill se samma utveckling inom allergologin.”

Artikeln avslutas med:

”Väntetiderna i Stockholm har mer än halverats på fyra år och vi vill fortsätta det arbetet. Vår ambition är att med hjälp av de stärkta resurser till sjukvården som vi genererat tillsammans med vårdval inom en rad nya områden korta väntetiderna ytterligare. Inom vården i Stockholm i allmänhet och inom allergologi i synnerhet.

KI-docent kritiserar S-slutsatser

onsdag, augusti 11th, 2010

Claes Rehnberg är docent på KI och var med och skrev den oberoende rapporten om Vårdval Stockholm som vi tidigare har hänvisat till. Här i DN förklarar han varför Socialdemokraternas rapport från gårdagen har brister.

Kan tillägga att anledningen till att SKL säger att siffrorna inte är jämförbara förrän 2007 är att tidigare socialdemokratiska regeringar inte har brytt sig om att mäta köerna. Det var först när Alliansregeringen tog över som den ville föra statistik och ta reda på hur långa vårdköerna egentligen var. Därför har Socialdepartementet gjort beräkningar på hur långa köerna hade varit om alla landsting rapporterat sina köer korrekt. Beräkningarna visar att i oktober 2006 var det 40-50 procent fler som väntade längre än 90 dagar än vad som faktiskt rapporterades.

Kultursidan på DN

onsdag, augusti 4th, 2010

Denna gång blev bloggen uppmärksammad på DN:s kultursida. Kul :).

Ska strax kila iväg och köpa boken Paris-Dakar, har hört att den ska vara bra ;).

DN-ledare om effektivare distriktsläkare

måndag, augusti 2nd, 2010

Gårdagens DN-ledare var intressant ur många aspekter. Återigen beskrivs vilken förändring primärvården har genomgått under Alliansens tid. Det är mycket lättare att få träffa en läkare idag än vad det varit tidigare och får Alliansen fortsatt förtroende kommer det att bli ännu lättare. Frågan som DN ställer på sin spets är, om distriktsläkarna blivit alltmer effektiva varför blir inte sjukhusläkarna det?

”Det är svårt att beskriva Sveriges hälso- och sjukvård eftersom det finns lika många sanningar som det finns landsting. Men generellt måste ändå sägas att tillgängligheten inom primärvården genomgått en mindre revolution. Vid många vårdcentraler där det tidigare var svårt att ens komma fram på telefon är det nu hyfsat lätt att till och med boka in ett besök. På många håll erbjuder primärvården nu ”lättakuter” utan tidsbokning. I Stockholm går det att träffa en primärvårdsläkare fram till klockan 22.00 sju kvällar i veckan.”

Filippa Reinfeldt i DN Söndag

tisdag, juli 27th, 2010

Det har gjorts många bra porträtt av Filippa. Bland mina favoriter är porträttet i DN (8 nov 2009) av Niklas Ekdal. Det är personligt samtidigt som det är politiskt. En balanserad blandning av Filippa Reinfeldt som privatperson och som politiker. Här är ett exempel:

Var har du fått drivet ifrån?

– Av mamma! Min mamma växte upp som ensambarn med en svårt sjuk, rullstolsburen mor och en pappa som hade en tuff uppväxt men fick chansen att läsa och sen gjorde karriär i bankvärlden. Mamma flyttade från Vänersborg till Västerhaninge och bildade familj. Mina föräldrar jobbade hårt och fick sex barn. En flicka dog som ettåring. Det finns nog knappt någonting i livet som kan göra en själv riktigt glad efter en sådan händelse – man har ju redan fått uppleva det absolut bästa – och ingenting som kan göra en riktigt ledsen, när man sedan tvingats genomlida det absolut värsta. Förlusten är grym, den största kärleken, ett älskat barn.

– Mamma har lärt mig att skrattet och glädjen är det viktigaste att ta med sig i allt man gör, men särskilt i de svåraste stunderna. Min mamma är klok. Hon är busig, fördomsfri och rolig. Hon är allmänbildad som få och en musikälskare av stora mått. Hon har många vänner. Hon läser, intresserar sig, tänker, tycker och är fantastisk. Hon är Min Mamma.

DN Debatt om sjuksköterskeutbildningen

onsdag, juli 21st, 2010

Hann inte lägga upp ett inlägg igår. Birger Jacobsson (sjukhusdirektör på KS)  och Barbro Fridén (Chef för Astrind Lindgrens barnsjukhus) skrev en intressant artikel på DN debatt igår. De skriver bland annat att sjuksköterskor är dåligt förberedda när de kommer ut i yrkeslivet:

”En viktig förklaring till detta är att utbildningen av vårdpersonal har blivit alltmer teoretisk. Den verksamhetsförlagda utbildningen, som förut var grunden, har avsevärt förändrats det senaste decenniet. Det innebär att en nyutbildad sjuksköters­ka kräver inskolning i tre till sex månader. I vissa fall, som inom just barnsjukvården, kan det ta ytterligare tid innan man är redo för ett självständigt, praktiskt arbete.”

och

”Av debatten kan man ibland förledas att tro att det endast rör sig om bristande ekonomiska resurser när sjukvården står inför problem. Det är en onödigt enkel världsbild. Mer pengar löser inte alltid alla problem, det måste kombineras med ändamålsenliga regler och förbättringar i samråd med verksamheterna.”

Jag håller med BJ och BF, det handlar inte alltid om ekonomiska resurser (bara Astrid Lindgrens barnsjukhus har fått en ökning av sin budget med runt 30% sedan alliansen tillträdde). Det handlar om att förändra en organisation som är väldigt stor och det gör man tyvärr inte över en natt. Allt förändringsarbete tar tid, och det måste också få göra det.

Ny lagstiftning ska ge alla rätt till samma vård

tisdag, juli 20th, 2010

Publicerad på DN Debatt den 28 augusti 2009.

Ett nytt sjukvårdsprogram diskuteras på Moderaternas stämma i dag: Rättvis vård för alla människor i hela Sverige. Var man bor ska inte kunna avgöra vilken vård man får. Vår nya Sifoundersökning visar att skillnaderna i sjukvården oroar många och är ett samhällsproblem som borde få mer utrymme i debatten. I dag tar den moderata arbetsstämman ställning till ett sjukvårdsprogram som med lagstiftning ska tydliggöra vilken typ av behandling, läkemedel eller hjälpmedel varje patient ska ha rätt till. Ett landsting ska till exempel inte kunna vägra erbjuda ett läkemedel som är reglerat på nationell nivå. Alla ska ha rätt till samma goda sjukvård, skriver Filippa Reinfeldt och Per Schlingmann.

När Moderaternas arbetsstämma i dag, fredag, diskuterar sjukvårdsfrågor, sker det utifrån ett förslag till en helt ny moderat sjukvårdspolitik. För två år sedan gav partistyrelsen en arbetsgrupp i uppgift att tillsammans med många andra forma en modern sjukvårdspolitik till svar på verkliga samhällsproblem.

Arbetet har resulterat i ett helt nytt program från partistyrelsen som drar upp riktlinjerna för hur vi vill se att svensk sjukvård ska förbättras framöver. Det är ingen slump att programmet kallas för ”rättvis vård”. Vi moderater ser som den viktigaste utmaningen att minska skillnaderna inom sjukvården och skapa en rättvis vård för alla människor i hela Sverige.

Regeringen har gjort viktiga insatser under mandatperioden för att nå dit. Det har inte minst handlat om att stärka varje patients rättigheter och att förbättra tillgängligheten. Samtidigt ser vi att det finns mycket kvar att göra innan vi uppnått hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att skapa en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Det finns fortsatt stora skillnader i väntetider, medicinsk behandlingspraxis och förekomst av vårdrelaterade skador både inom och mellan landstingen.

Exempelvis behöver inte invånarna i Halland och Jönköping vänta lika länge på att få besöka en vårdcentral eller att få behandling som patienter i norra Sverige. Som patient i de olika landstingen har man inte heller samma möjlighet att få de nyas­te och bästa läkemedlen vid till exempel reumatism, multipel skleros och cancer. Var någonstans man bor i Sverige har direkt inverkan på vilken vårdkvalitet man som patient får hålla till godo med.

Vi moderater tycker att det här är oacceptabelt. Dessutom har det varit förhållandevis tyst om att skillnaderna faktiskt existerar. I syfte att ta reda på hur svenska folket ser på sjukvårdens kvalitet, har vi därför låtit undersökningsföretaget Sifo tillfråga totalt 1 000 personer. Svaren visar på att skillnaderna i sjukvården både oroar många och är ett samhällsproblem som förtjänar mer utrymme i debatten.

Drygt 50 procent av de tillfrågade anser att det finns stora eller ganska stora skillnader i sjukvårdens kvalitet kopplade till var någonstans i landet man bor. De svarande anser dessutom att skillnaderna i kvalitet är mer betydande beroende på bostadsort än vilket kön eller inkomst man har. Med andra ord upplevs bostadsorten som den i sammanhanget främsta faktorn för vilken kvalitet man möter som patient.

Vi har även låtit undersöka hur viktigt svenska folket anser att det är att minska skillnaderna i sjukvården. Här är resultatet än mer tydligt. 94 procent är av uppfattningen att det är mycket eller ganska viktigt att minska skillnaderna. Noterbart är ett mycket betydande medhåll från fackligt anslutna, särskilt från medlemmar i TCO. Vi kan också se att det starkaste geografiska bifallet kommer från människor boende i storstäderna.

Svaren i vår undersökning visar på en omfattande oro för att människor i hela Sverige inte får tillgång den goda sjukvård vi vill ska gälla för alla. Redan i dag finns en vårdgaranti som styr vilka maximala väntetider som gäller för att få en viss behandling. Vi vill gå ett steg längre. Därför kommer den moderata arbetsstämman i dag att ta ställning till ett sjukvårdsprogram som innebär att i lagstiftning tydliggöra vilken typ av behandlingar varje patient ska ha rätt till vid vissa åkommor.

Det kan handla om att få tillgång till en viss behandling, ett visst läkemedel, ett visst hjälpmedel eller på andra sätt ges en god sjukvård, för alla. Enligt vår mening bör det i fortsättningen inte vara möjligt för ett landsting att vägra erbjuda läkemedel som är reglerade på nationell nivå.

Därför har vi låtit undersöka hur väljarna ser på det här förslaget. 84 procent av de svarande ställer sig mycket eller ganska positiva till det. Stödet är starkare från väljare i offentlig än i privat tjänst och allra mest omfattande i sysselsättningskategorin arbetare. Slutsatserna av vår undersökning är mycket tydliga. Oavsett partisympatier, bostadsort eller facklig tillhörighet, så ser svenska folket minskade skillnader i den medicinska kvaliteten som en stor framtidsutmaning för svensk sjukvård.

Vi moderater tar människors oro på allvar. Vi accepterar inte en ordning där patienter måste bo i ”rätt” landsting för att få tillgång till de bästa behandlingsformerna. Det är orättvist och bryter mot hela idén med en offentligt finansierad sjukvård för alla. Med det nya sjukvårdsprogram som vi i dag diskuterar, tar vi ett betydelsefullt kliv framåt för att utforma lösningar på sjukvårdens utmaningar.

Filippa Reinfeldt

ordförande i Moderaternas sjukvårdspolitiska arbetsgrupp

Per Schlingmann

partisekreterare (M)

Debattartikel i DN

söndag, juli 4th, 2010

Fredrik Reinfeldt skriver en mycket bra artikel i DN idag. Tycker den säger väldigt mycket om vart Sverige är på väg och vilka skillnaderna är mellan Alliansen och vänstern. Fredrik ska tala i Almedalen idag kl 19.00. Tycker personligen att han är en otroligt duktig talare så jag ser fram emot att lyssna.

Här kan ni läsa debattartikeln.

På Brännpunkt har alliansens ungdomsförbund en intressant artikel om att vänstern vill införa en ungdomsskatt, också värd att läsa.

DN Debatt om Vårdval Stockholm

torsdag, juli 1st, 2010

Idag skriver Alliansen med Filippa Reinfeldt i spetsen en debattartikel i DN.se om Karolinska Institutets oberoende granskning av vårdvalet. Det är fantastiskt mycket positiva resultat.

DN artikeln kan ni läsa här undertecknad av

Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd

Lars-Joakim Lundqvist (M), landstingsråd

Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd

Pia Lidwall (KD), gruppledare

Gustav Andersson (C), landstingsråd

Oacceptabelt att slarva bort stockholmarnas pengar

tisdag, maj 4th, 2010

Med anledning av att Sveriges Radios Ekotredaktion idag rapporterar om felaktig faktuering från olika vårdgivare säger

Filippa Reinfeldt så här:

– Att slarva med stockholmarnas pengar är oacceptabelt och måste tas på största allvar. Skattebetalarnas pengar ska gå till sjukvård och användas enligt reglerna och på ett ärligt sätt, säger Filippa Reinfeldt (M).

– För att komma till rätta med felaktigheterna har jag i dag beslutat att tillsätta en expertgrupp som ska återkomma med förslag om hur landstinget kan få tydligare regler så att felaktig fakturering undviks och fusk helt elimineras. Jag har också i dag bjudit in branschens företrädare till etiksamtal, avslutar Reinfeldt.