Inlägg taggade med ‘bukaortascreening’

Reinfeldt: Nu startar screening i Stockholm

torsdag, september 2nd, 2010

Idag, 2 september, invigdes bukaortascreening för män över 65 år i Stockholms län. Filippa Reinfeldt var med under invigningen.

– Jag är glad att män över 65 år i Stockholms län får möjlighet till att screena sig. Stockholms läns landsting ligger i framkant när det kommer till bukaortascreening. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi strävar efter en jämlik sjukvård över hela landet och då är det viktigt att alla landsting kommer att kunna erbjuda denna typ av screening, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M)

– Vi har arbetat med det här ganska länge och det är roligt att de första kallelserna nu börjat gå ut och att män över 65 år i Stockholms län ska få chansen att undersöka om de ligger i riskzonen för brock av kroppspulsådern, säger Filippa Reinfeldt

För mer information:

Cherine Khalil

Pressekreterare (M)

Sjukvårdsroteln

Stockholms läns landsting

(a) 08-737 45 05

(m) 070-737 45 05

Bukaortainvigning

torsdag, september 2nd, 2010

Nu startar bukaortascreening i Stockholm!

torsdag, september 2nd, 2010

Varje år dör drygt 800 personer i Sverige av brustet kroppspulsåderbråck. Detta, som även kallas bukaortaaneurysm, utgör en sjuklig vidgning av kroppspulsådern i buken. Sjukdomen saknar tydliga symptom, men om pulsåderbråcket brister är dödligheten mycket hög. Bland dem som når sjukhus och opereras akut är dödligheten cirka 50 procent. För att minska dödligheten måste bråcket opereras innan det brister.

Hittills har bukaortaaneurysm upptäckts antingen av en slump i samband med datortomografi, ultraljuds- eller magnetkameraundersökningar av buken vid misstanke om annan sjukdom eller i samband med att pulsåderbråcket spricker.

Screening är ett sätt att identifiera personer med bukaortaaneurysm utan kliniska symtom. Att genomföra screening med ultraljud för tidig diagnostik går snabbt och är praktiskt enkelt, och metoden har inga fysiska biverkningar. Träffsäkerheten är hög, över 99 % och diametern är i dag den enda säkra parametern som förutsäger ruptur (bristning). Med hjälp av screening kan bråck på kroppspulsådern upptäckas i tid och åtgärdas med ett relativt enkelt ingrepp.

Idag startar äntligen screening av 65-åriga män i Stockholms län för upptäckt av bråck på kroppspulsådern. Filippa och Lars Joakim Lundquist är på plats och inviger!