Inlägg taggade med ‘Astrid Lindgrens Barnsjukhus’

Filippa Reinfeldt: M lovar två dygnet-runt-öppna närakuter för barn i Stockholms län

tisdag, september 14th, 2010

Moderaterna i Stockholms läns landsting vill ha två dygnet-runt-öppna närakuter för barn i Stockholms län. De två närakuterna som Moderaterna vill ha öppna hela dygnet ligger bredvid Astrid Lindgrens barnsjukhus, vid KS Solna och den vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– Det är viktigt att vården finns tillgänglig när barnen och barnens familjer behöver den. Närakuterna för barn har gjort det enklare att få hjälp snabbt och har varit en stor avlastning för akutmottagningarna. Den mer specialiserade barnsjukvården är till för de svårast sjuka. Det är bra för alla. Samtidigt har vi märkt att trycket på barnsjukhuset fortfarande är stort efter kl. 22.00 när närakuterna stänger. Vi vill se till att de istället är öppna dygnet runt, både i Huddinge och i Solna. Vården blir mer tillgänglig, samtidigt som den som behöver specialiststöd får bättre hjälp, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

– Det är lätt hänt att som liten ramla av en gunga, ner från ett träd eller snubbla med sin skateboard. Närakuterna tar till exempel hand om en öroninflammation, feber, sårskador och kan röntga och gipsa en bruten arm. På så sätt slipper barnen vänta och akutmottagningarna vid sjukhusen kan fokusera på mer komplicerade fall som kräver sjukhusens högspecialiserade kunskap och resurser, säger Filippa Reinfeldt (M).

Närakuten för barn i Solna öppnade 2007 för att förbättra tillgängligheten i barnsjukvården och avlasta barnakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Under 2009 öppnade ytterligare en närakut för barn, den här gången i Huddinge. Tillsammans beräknas närakuterna för barn ta emot ca 45 000 besök per år. Närakuterna för barn förbättrar tillgängligheten och kortar väntetiderna både för enklare åkommor och mer komplicerade fall.

Förutom satsningarna på de båda närakuterna har stora ekonomiska satsningar gjorts inom barnsjukvården, där bland annat budgeten för Astrid Lindgren barnsjukhus ökats med över 30 procent på tre år. Öppettiderna har också utökats på barnakuten i Danderyd och nyligen öppnades i Stockholm Nordens första barn- och ungdomshospice. Genom vårdval logopedi har väntetiderna för utredning av barn med läs- och skrivsvårigheter minskat från 24 månader till 3 veckor och antalet neuropsykiatriska utredningar har mellan 2006 och 2009 utökats med 450 procent.

 För mer information kontakta pressekreterare Cherine Khalil 0707-374505

DN Debatt om sjuksköterskeutbildningen

onsdag, juli 21st, 2010

Hann inte lägga upp ett inlägg igår. Birger Jacobsson (sjukhusdirektör på KS)  och Barbro Fridén (Chef för Astrind Lindgrens barnsjukhus) skrev en intressant artikel på DN debatt igår. De skriver bland annat att sjuksköterskor är dåligt förberedda när de kommer ut i yrkeslivet:

”En viktig förklaring till detta är att utbildningen av vårdpersonal har blivit alltmer teoretisk. Den verksamhetsförlagda utbildningen, som förut var grunden, har avsevärt förändrats det senaste decenniet. Det innebär att en nyutbildad sjuksköters­ka kräver inskolning i tre till sex månader. I vissa fall, som inom just barnsjukvården, kan det ta ytterligare tid innan man är redo för ett självständigt, praktiskt arbete.”

och

”Av debatten kan man ibland förledas att tro att det endast rör sig om bristande ekonomiska resurser när sjukvården står inför problem. Det är en onödigt enkel världsbild. Mer pengar löser inte alltid alla problem, det måste kombineras med ändamålsenliga regler och förbättringar i samråd med verksamheterna.”

Jag håller med BJ och BF, det handlar inte alltid om ekonomiska resurser (bara Astrid Lindgrens barnsjukhus har fått en ökning av sin budget med runt 30% sedan alliansen tillträdde). Det handlar om att förändra en organisation som är väldigt stor och det gör man tyvärr inte över en natt. Allt förändringsarbete tar tid, och det måste också få göra det.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus får godkänt

måndag, maj 17th, 2010

Idag har revisionsrapporten på ALB (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) kommit. Den visar att ALB arbetar på ett bra sätt med patientsäkerhet men att det även finns vissa delar som behöver förbättras.

Det är viktigt att barnsjukvården fungrar på ett bra sätt. Det måste kännas tryggt och säkert för barn och föräldrar att vända sig till våra sjukhus. Alliansen har satsat rekordmycket pengar på barnsjukvården i Stockholm. Det är ett viktigt arbete som hela tiden måste fortsätta, utvecklas och förbättras. Här kan ni läsa Filippas pressmeddelande.

Missade att ta kort på Filippa, men jag hittade den här i hennes soffa :)

9 av 10 är mycket nöjda med Astrid Lindgrens Barnsjukhus

måndag, maj 17th, 2010

Pressmeddelande

Sjukvårdslandstingsrådet

Filippa Reinfeldt (M)

2010-05-17

Filippa Reinfeldt (M)

9 av 10 är mycket nöjda med Astrid Lindgrens Barnsjukhus

I dag har den revisionsrapport som granskat Astrid Lindgrens barnsjukhus lämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det omfattande patientsäkerhetsarbete som bedrivs på sjukhuset framhålls. 86 procent av patienterna är färdigbehandlade inom fyra timmar och 89 procent av patienterna är mycket nöjda med vården.

– Alliansen har satsat rekordmycket på barnsjukvården i Stockholm. Vi har bland annat utökat budgeten för Astrid Lindgrens Barnsjukhus med 330 miljoner kr – en ökning med 30 procent på tre år. 2007 öppnade vi dessutom närakuten för barn vid ALB Solna och 2009 närakuten för barn vid Huddinge. Detta har varit nödvändiga satsningar eftersom barnsjukvården i Stockholm tidigare varit så eftersatt, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

– Rapporten visar att vården på barnsjukhuset håller en hög kvalitet och att ALB är på rätt väg när det gäller att stärka patientsäkerheten och vårdkvaliteten ytterligare. Granskningen bekräftar vikten av systematiskt patientsäkerhetsarbete och berömmer det arbete som inletts. Vi utgår från att kritiken som framförts tas på allvar av ALB:s ledning och leder till ytterligare förbättringar för att säkerställa att detta arbete görs kräver jag en återrapportering.

– Det är viktigt att vården finns där när barn och barnens familjer behöver den. Öppnandet av närakuten vid ALB har inneburit en stor avlastning samtidigt som rapporten visar att trycket är stort efter kl. 22.00 när närakuterna stänger. Därför vill jag öppna minst en barnnärakut dygnet runt, avslutar Filippa Reinfeldt.

För mer information kontakta Cherine Khalil 0707- 374505 pressekreterare för Filippa Reinfeldt.

Barnsjukvården på Karolinska sjukhuset (ALB) har tillförts 330 mkr, en ökning med 30% (29.26%)

2006 1 128 mkr

2007 1 237 mkr

2008 1 367 mkr

2009 1 458 mkr

Källa: Controllerchefen, Barndivisionen på Karolinska sjukhuset

Nu på morgonen

torsdag, maj 6th, 2010

Blev glad när jag slog upp tidningarna idag. Jag berättade tidigare om lekterapin som vi besökte på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Slog upp tidningen Stockholm City idag och där finns ett helsidigt reportage om lekterapin på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge. Så himla fint. Otroligt värdefull verksamhet. Rubriken är ”Med skrattet som medicin”. Var tvungen att hänga upp artikeln på väggen. Barnsjukvården är ett område som Filippa har engagerat sig mycket i under mandatperioden. I våra samtal är det ett återkommande tema, hur barnsjukvården hela tiden kan bli bättre. De senaste två åren har det i Stockholm bland annat öppnats 14 nya mödravårdscentraler, 13 nya barnavårdscentraler och två nya barnakuter. Ett i Solna och ett i Huddinge. Glöm inte att Socialdemokraterna stängde Danderyds barnakut!!

>