Inlägg taggade med ‘Alliansen’

Filippa får Maud Olofssons bok

torsdag, september 16th, 2010

Vi tog en sväng förbi Centerpartiet där Filippa fick Maud Olofssons bok, kul:)

Filippa och MUF

fredag, september 10th, 2010

Några muffare kom förbi. Kul, de passade på att knyta ett alliansband runt armen på Filippa.

Filippa Reinfeldt i Alliansens cafe

fredag, september 10th, 2010

Idag besöker Filippa Alliansens café för att prata med väljare

Filippa och allianskollegor i Umeå

måndag, augusti 30th, 2010

Här kan ni ta del av alliansen i Västerbottens förslag till vårdval, Vårdval Västerbotten.

Filippa mfl i DN om hur allergivården ska bli mer tillgänglig

lördag, augusti 28th, 2010

Igår skrev Filippa och de andra i landstingsalliansen ett svar på en tidigare artikel i DN om långa väntetider till allergiläkare. Här är ett utdrag:

”Vårdgarantin är en viktig morot för landsting och vårdgivare runtom i landet att erbjuda tid för specialistbesök respektive behandling inom 90 dagar. I Stockholm har vi valt att höja ambitionen ytterligare och därför skärpt vårdgarantin till 30 dagar för specialistbesök, bland annat till allergolog.

Som författarna antyder löser inte vårdgarantin alla vårdens tillgänglighetsproblem. Därför har vi i Stockholm infört vårdval inom en rad områden som traditionellt plågats av långa väntetider. Årslånga väntetider inom områden som knä- och höftoperationer, kataraktoperationer och logopedi har i princip eliminerats. Vi vill se samma utveckling inom allergologin.”

Artikeln avslutas med:

”Väntetiderna i Stockholm har mer än halverats på fyra år och vi vill fortsätta det arbetet. Vår ambition är att med hjälp av de stärkta resurser till sjukvården som vi genererat tillsammans med vårdval inom en rad nya områden korta väntetiderna ytterligare. Inom vården i Stockholm i allmänhet och inom allergologi i synnerhet.

Filippa Reinfeldt – S sprider en falsk bild av sjukvården

fredag, augusti 27th, 2010

Återigen (Brännpunkt 23/8) försöker Socialdemokraterna sprida en falsk bild av sjukvården i Stockholm. Trots att en oberoende granskning av Karolinska Institutet slår fast en förskjutning av vårdutnyttjandet från rikare till fattigare stadsdelar och kommuner fortsätter S, den här gången genom Ilija Batljan, att hävda motsatsen.

Vår utgångspunkt är att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Plånbokens tjocklek får aldrig bli avgörande. Vården ska finnas där när du behöver den och ges på dina villkor och efter dina behov.

Genom Vårdval Stockholm har vi fått 37 nya vårdcentraler, över 120 fler läkare och rekordmånga närakuter. Patienterna har blivit nöjdare och fått större förtroende för sjukvården. Köerna har halverats och inom många områden nästan helt försvunnit.

Märkligt nog har Socialdemokraterna från första dagen motarbetat ökad valfrihet. De vill istället stärka politikernas makt på bekostnad av patienter och vårdens medarbetare. De vill återgå till den gamla politiken som skapade långa vårdköer.

Tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. De fyra områdena med lägst medelinkomst har fått fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.

Vården har blivit mer rättvis. Besöken bland patienter med stort vårdbehov har ökat mest. Det har blivit lättare att komma i kontakt med en läkare och lättare att få tid på en vårdcentral. Två av tre får en tid samma dag som de ringer. Läkarbesöken har ökat främst i utsatta områden – för första gången görs fler husläkarbesök där än i rikare områden.

Karolinska Institutet konstaterar att: Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm. När Socialdemokraterna styrde hade vi en sjukvård som gynnade rika områden.

Vårdval Stockholm har ökat valfriheten och gjort det lättare att få träffa en läkare, särskilt för de patienter med störst vårdbehov och de som bor i områden där det tidigare var långt till vården. Detta kommer vi inom Alliansen att slå vakt om. Nu går vi till val på att ytterligare förbättra och kvalitetsutveckla vårdvalet, så vi får en ännu bättre sjukvård i Stockholms län.

FILIPPA REINFELDT (M)

sjukvårdslandstingsråd

BIRGITTA RYDBERG (FP)

landstingsråd

STIG NYMAN (KD)

landstingsråd

GUSTAV ANDERSSON (C)

landstingsråd

Filippa Reinfeldt i SvD om vårdval Stockholm

fredag, augusti 27th, 2010

Idag skriver Filippa Reinfeldt, Birgitta Rydberg (fp), Stig Nyman (Kd), och Gustav Andersson (C) en replik på Brännpunkt till Socialdemokraternas inlägg.

Återigen (Brännpunkt 23/8) försöker Socialdemokraterna sprida en falsk bild av sjukvården i Stockholm. Trots att en oberoende granskning av Karolinska Institutet slår fast en förskjutning av vårdutnyttjandet från rikare till fattigare stadsdelar och kommuner fortsätter S, den här gången genom Ilija Batljan, att hävda motsatsen.

Vår utgångspunkt är att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Plånbokens tjocklek får aldrig bli avgörande. Vården ska finnas där när du behöver den och ges på dina villkor och efter dina behov.

Genom Vårdval Stockholm har vi fått 37 nya vårdcentraler, över 120 fler läkare och rekordmånga närakuter. Patienterna har blivit nöjdare och fått större förtroende för sjukvården. Köerna har halverats och inom många områden nästan helt försvunnit.

Stopp 5- 41 dagar kvar

måndag, augusti 9th, 2010

Västervik är vårt första stopp under valrörelsen, en resa där ett möte som idag är väldigt viktigt

Med 41 dagar kvar till valet håller Filippa ett tal kring hur det såg ut i Sverige när Alliansen fick förtroendet att leda Sverige.

Något har hänt i Sverige, en ny inriktning där valfrihet har blivit en självklarhet, där makten har flyttats från politiker till medborgarna. Så har det inte alltid sett ut. Detta har vi i Alliansen gjort tillsammans.

Filippa uppehåller sig länge kring utanförskapet och vad det har betytt och vad det betyder för människor att bryta ett utanförskap.

Hon fortsätter sedan att tala mycket och länge om den ojämlika vård vi har i Sverige och om vilka förbättringar som måste göras. Det är inte möjligt att vi idag har en ordning i Sverige där det avgörs huruvida du ska få stå i årslånga köer beroende på vilket landsting du tillhör. Varför är det så att den vård som erbjuds fortfarande är beroende på om du är man eller kvinna, ung eller gammal, utbildad eller inte eller vilken bostadsort du tillhör.

Vi behöver fortsätta jobba med att få bort köer, öka tillgängligheten och flytta makten från politiker till patienter. Vården måste bli mer jämlik och mer tillgänglig.

Filippa Reinfeldt i Ekot

onsdag, juni 30th, 2010

Ekot intervjuade Filippa idag om Alliansens sjukvårdsrapport. Ni kan lyssna på lunchekot här

”En god tillgänglighet minskar klyftorna och det är det bästa sättet att nå en jämlik och rättvis sjukvård i hela Sverige” Filippa Reinfeldt

Alliansens sjukvårdsgrupp

onsdag, juni 30th, 2010

Nu är arbetet med att utveckla Alliansens sjukvårdspolitik klar. Idag presenteras huvuddragen på Brännpunkt av Anders Andersson (KD), Filippa Reinfeldt (M), Kenneth Johansson (C) och Jonas Andersson (FP). Förslagen innebär bland annat förbättrad vårdgaranti

Här kan ni läsa artikeln