Inlägg i ‘Pressmeddelande’ kategorin

Filippa Reinfeldt: Utökad vaccinering mot livmoderhalscancer för unga tjejer i Stockholm

tisdag, oktober 19th, 2010

Idag fattar Stockholms läns landsting beslut om att utöka vaccinering mot livmoderhalscancer för unga tjejer i Stockholm. Livmoderhalscancer drabbar cirka 450 kvinnor i Sverige varje år och orsakas oftast av så kallat humant papillomvirus. Numera går det att vaccinera mot humant papillomvirus (HPV) och efter beslut från Socialstyrelsen ingår vaccineringen från och med den 1 januari 2010 i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det betyder att alla flickor födda 1999 eller senare vaccineras mot livmoderhalscancer i årskurs 5 eller 6. Tidig vaccinering är viktigt för ett fullgott skydd innan sexualdebut.

–         Det är bra att vaccination mot livmoderhalscancer numera ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, men vi vill nu se till att det omfattar fler, säger Filippa Reinfeldt (M), sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

Stockholms läns landsting väljer att från 1 januari 2011 utöka vaccineringen till att omfatta även flickor i åldrarna mellan 13 och 17 år.

–         Det känns bra att kunna erbjuda vaccination mot livmoderhalscancer till alla unga flickor. Ju fler som blir vaccinerade dessto större är chansen att motverka utveckling av livmoderhalscancer senare i livet säger Filippa Reinfeldt.

–         En kommunikationsplan håller på att tas fram av Hälso- och sjukvårdnämndens förvaltning. Huvudsyftet är att kommunicera och samarbeta med skolorna så att både skolungdomar och föräldrar informeras kring vikten av att vaccinera sig avslutar Filippa Reinfeldt sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

I dagsläget subventioneras HPV-vaccinet till flickor mellan 13-17 år inom högkostnadsskyddet för läkemedel. Från och med januari 2011 blir vaccineringen istället helt gratis och kommer att utföras av vårdgivare runtom i hela länet.

Fakta:

–          Antal fall av livmoderhalscancer (cervixcancer) per år i Sverige: 450

–          Medelåldern för insjuknande är cirka 55 år och en fjärdedel är yngre än 40 år.

–          Antalet insjuknande i livmoderhalscancer har halverats sedan mitten av 1960-talet och anses bero på att kvinnor mellan 23 och 60 år regelbundet kallas till gynekologisk cellprovtagning, som infördes i Sverige i slutet av 1960-talet.

–          1 januari 2010 infördes HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor födda efter 1999.

–          1 januari 2011 införs gratis HPV-vaccination för alla flickor mellan 13 och 17 år i Stockholms län.

Källa: Cancerfonden, Vårdguiden och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

 

Filippa Reinfeldt: Bättre tillgänglighet och positiv ekonomi i sjukvården

tisdag, oktober 5th, 2010

Senaste pressmeddelandet

Den ekonomiska prognosen för år 2010 pekar på ett positivt resultat och på att läkarbesöken ökar. Det visar månadsbokslutet från Hälso- och sjukvårdsnämnden för augusti månad. Tillgängligheten inom sjukvården i Stockholms län har förbättrats väsentligt de senaste fyra åren. Efter införandet av Vårdval Stockholm har läkarbesöken främst ökat i områden där det tidigare varit svårt att få träffa en läkare.

Filippa Reinfeldt: M lovar två dygnet-runt-öppna närakuter för barn i Stockholms län

tisdag, september 14th, 2010

Moderaterna i Stockholms läns landsting vill ha två dygnet-runt-öppna närakuter för barn i Stockholms län. De två närakuterna som Moderaterna vill ha öppna hela dygnet ligger bredvid Astrid Lindgrens barnsjukhus, vid KS Solna och den vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– Det är viktigt att vården finns tillgänglig när barnen och barnens familjer behöver den. Närakuterna för barn har gjort det enklare att få hjälp snabbt och har varit en stor avlastning för akutmottagningarna. Den mer specialiserade barnsjukvården är till för de svårast sjuka. Det är bra för alla. Samtidigt har vi märkt att trycket på barnsjukhuset fortfarande är stort efter kl. 22.00 när närakuterna stänger. Vi vill se till att de istället är öppna dygnet runt, både i Huddinge och i Solna. Vården blir mer tillgänglig, samtidigt som den som behöver specialiststöd får bättre hjälp, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

– Det är lätt hänt att som liten ramla av en gunga, ner från ett träd eller snubbla med sin skateboard. Närakuterna tar till exempel hand om en öroninflammation, feber, sårskador och kan röntga och gipsa en bruten arm. På så sätt slipper barnen vänta och akutmottagningarna vid sjukhusen kan fokusera på mer komplicerade fall som kräver sjukhusens högspecialiserade kunskap och resurser, säger Filippa Reinfeldt (M).

Närakuten för barn i Solna öppnade 2007 för att förbättra tillgängligheten i barnsjukvården och avlasta barnakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Under 2009 öppnade ytterligare en närakut för barn, den här gången i Huddinge. Tillsammans beräknas närakuterna för barn ta emot ca 45 000 besök per år. Närakuterna för barn förbättrar tillgängligheten och kortar väntetiderna både för enklare åkommor och mer komplicerade fall.

Förutom satsningarna på de båda närakuterna har stora ekonomiska satsningar gjorts inom barnsjukvården, där bland annat budgeten för Astrid Lindgren barnsjukhus ökats med över 30 procent på tre år. Öppettiderna har också utökats på barnakuten i Danderyd och nyligen öppnades i Stockholm Nordens första barn- och ungdomshospice. Genom vårdval logopedi har väntetiderna för utredning av barn med läs- och skrivsvårigheter minskat från 24 månader till 3 veckor och antalet neuropsykiatriska utredningar har mellan 2006 och 2009 utökats med 450 procent.

 För mer information kontakta pressekreterare Cherine Khalil 0707-374505

Filippa Reinfeldt (M): Nu firar Vårdval Stockholm 40 !

fredag, september 10th, 2010

– Tack vare Vårdval Stockholm och att vi i Stockholms län tillåter fri etablering har vi fått många fler vårdcentraler. Nu har vi passerat 40 nya mottagningar sedan vårdvalet infördes. Detta kan jämföras med förra mandatperioden, då vänsterpartierna styrde landstinget. Då blev det istället två mottagningar färre för invånarna i Stockholms län.

Det säger Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd (M), med anledning av att flera nya mottagningar efter sommaren har öppnat sin verksamhet.

– Det är naturligtvis ett positivt besked att Vårdval Stockholm klarar av att leverera en sjukvård som motsvarar befolkningens behov. När Stockholm växer behöver vi också få mer sjukvård. Med fri etablering kan vårdgivarna och patienterna i samspel se till att nya mottagningar växer fram säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M)

– Med 40 nya mottagningar på mindre än tre år har vår modell av Vårdval visat sig fungera. Dessutom har Karolinska institutets folkhälsoakademi, KI:s, oberoende granskning visat att reformen medfört att besöken i sjukvården är mer rättvist fördelade och att alla delar av länet har fått bättre tillgänglighet till sjukvården.

– Det här är en fantastisk utveckling som visar att vårt arbete med att öka tillgängligheten nu ger resultat. Det är ett glädjande trendbrott att människor i områden med låg medelinkomst nu gör fler besök än de i andra områden. Detta är något som politiker strävat efter att åstadkomma med inte tidigare lyckats med. Dessutom visar KI rapporten att läkarbesöken bland så kallade ”vårdtunga” patienter ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det är också bra eftersom det betyder att en allt större andel av vården nyttjas av patienter med större vårdbehov. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke säger Filippa Reinfeldt (M)

För mer information kontakta pressekreterare Cherine Khalil 0707- 374505

Filippa Reinfeldt inviger BB Stockholm

måndag, september 6th, 2010

Pressmeddelande

Sjukvårdslandstingsrådet

Filippa Reinfeldt

2010-09-06

Filippa Reinfeldt (M) inviger BB Stockholm

Idag nyinviger Filippa Reinfeldt, BB Stockholm, som nu ligger inom ramarna för vårdval Stockholm. I januari 2009 infördes vårdval för förlossning. Det innebär att patienterna själva får välja förlossningsenhet och att alla förlossningsenheter inom vårdvalet arbetar under samma krav och förutsättningar.

– När jag för nio år sedan var med och startade och invigde BB Stockholm hade nog ingen av oss räknat med den här fina utvecklingen. Det är väldigt roligt att en av våra mest populära förlossningsenheter i Stockholm nu blir en del av vårdvalet. Alla vinner på att patienten får välja, det gör att vården utvecklas och skapar en trygghet för den som ska föda. Det ökar dessutom både kvaliteten och tillgängligheten i vården säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M)

– BB Stockholm har varit drivande i utvecklingen av en modern och patientanpassad förlossningsvård. Det föds nästan 30 000 barn i Stockholm varje år så det är viktigt att all bra vård som finns utnyttjas och utvecklas på bästa sätt. Snart öppnar även Praktikertjänst en förlossningsklink på Sophiahemmet som kommer att stå klart 2012. Det kommer att förbättra tillgängligheten till förlossningsvården ytterligare säger Filippa Reinfeldt (M).

För mer information kontakta pressekreterare Cherine Khalil 0707 374505

________________________________

Fakta:

Under 2009 utfördes 27368 förlossningar inom Stockholms läns landsting, en ökning med ungefär 700 förlossningar än 2008

BB Stockholm har även tidigare haft avtal med landstinget gällande normalförlossningar men utökar nu verksamheten till att motsvara den förlossningsvård som landstinget ställer krav på för att få auktoriseras inom vårdvalet. BB Stockholm kommer därmed att arbeta med samma förutsättningar som andra förlossningsavdelningar i Stockholm.

Idag är följande mottagningar auktoriserade inom vårdval förlossning i Stockholm:

Karolinska Universitetssjukhuset AB Solna

Karolinska Universitetssjukhuset AB Huddinge

Södersjukhuset

Danderyds sjukhus

BB Stockholm

Reinfeldt: Nu startar screening i Stockholm

torsdag, september 2nd, 2010

Idag, 2 september, invigdes bukaortascreening för män över 65 år i Stockholms län. Filippa Reinfeldt var med under invigningen.

– Jag är glad att män över 65 år i Stockholms län får möjlighet till att screena sig. Stockholms läns landsting ligger i framkant när det kommer till bukaortascreening. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi strävar efter en jämlik sjukvård över hela landet och då är det viktigt att alla landsting kommer att kunna erbjuda denna typ av screening, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M)

– Vi har arbetat med det här ganska länge och det är roligt att de första kallelserna nu börjat gå ut och att män över 65 år i Stockholms län ska få chansen att undersöka om de ligger i riskzonen för brock av kroppspulsådern, säger Filippa Reinfeldt

För mer information:

Cherine Khalil

Pressekreterare (M)

Sjukvårdsroteln

Stockholms läns landsting

(a) 08-737 45 05

(m) 070-737 45 05

Filippa Reinfeldt – Sky Clinic blir ”mini-närakut”

fredag, augusti 27th, 2010

På onsdag den 1 september blir Arlanda Sky Clinic – Sveriges första kombinerade vårdcentral och tandvårdsmottagning på en flygplats – en ”mini-närakut”. De förlänger sina öppettider till att även ha öppet lördagar och söndagar 10-14.

– Det är positivt att Arlanda Sky Clinic har öppnat på Arlanda. Vårdval Stockholm och den fria etableringsrätten har möjliggjort att denna och 36 andra vårdcentraler öppnat i Stockholms län. Det gör det enklare för resenärer, de som jobbar på Arlanda och inte minst märstaborna att komma i kontakt med den nära vården, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

– Under mitt besök på Sky Clinic idag berättade medarbetarna att de som söker sig till dem är allt från Arlandapersonal som skurit sig i fingret eller kanske fått tandvärk, till märstabor som tycker sig ha nära till Arlanda eller resenärer som drabbats av blodtrycksfall. Nu när mottagningen förlänger sina öppettider och vill bli en ”mini-närakut” är det ett bra exempel på när vården möter patienternas behov utan att politiken lägger sig i, säger Filippa Reinfeldt (M).

__________________________________________________________________

Fakta:

Fyra vårdcentraler har startats i Sigtuna sedan vårdvalet infördes. Totalt finns nu åtta stycken.

Läkarbesöken i Sigtuna har ökat med 17 procent under 2007-2009. Det visar att vårdvalet har förbättrat tillgängligheten.

Drygt 15 000 personer arbetar på Arlanda.

Cirka 18 miljoner resenärer passerar Arlanda varje år.

Sky Clinic är den andra vårdcentral/tandläkarmottagning som öppnat på en flygplats i hela Europa.

Filippa Reinfeldt besöker Uddevalla

onsdag, augusti 18th, 2010

Pressmeddelande
2010 08 17

Cristina Husmark Pehrsson och Filippa Reinfeldt besöker Uddevalla 18 augusti

Onsdagen den 18 augusti kommer Moderaternas startkampanjturné till Uddevalla och då deltar socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och Moderaternas sjulvårdspolitiska talesperson Filippa Reinfeldt.

16:e till 18:e augusti genomför Moderaterna sin startkampanjturné där fyra bussar besöker 26 orter. Med på bussarna är statsråd, riksdagsledamöter och lokala företrädare. Syftet med startkampanjturnén är att göra en positiv kampanj med tydliga argument för varför människor ska rösta på Moderaterna. Vi vill träffa människor runt om i Sverige inför valdagen den 19 september och svara på frågor om Moderaterna och vår politik.

Program i Uddevalla:

10.00 – 11.30: Cristina Husmark Pehrsson och Filippa Reinfeldt besöker Uddevalla sjukhus.

11.30 – 11.50: Tid för media, sjukhusentrén

12.00 – 13.00: Kampanjaktivitet, Hallmans hörna, Kungsgatan 8

—————————————-
Presskontakt för Filippa Reinfeldt:
Cherine Khalil
0707 – 37 45 05

Filippa Reinfeldt besöker Karlstad

måndag, augusti 16th, 2010

Pressmeddelande

Moderata talespersoner besöker Karlstad 16 och 17 augusti

Från måndag den 16 augusti till och med onsdag den 18 augusti genomför Moderaterna sin startkampanjturné. Fyra bussar besöker 26 orter. Med på resorna är statsråd, riksdagsledamöter och lokala företrädare. På måndag den 16 augusti klockan 19.30 kommer turnén till Karlstad och då deltar de moderata talespersonerna Filippa Reinfeldt (sjukvård), Ulf Kristersson (familj/social) Hillevi Engström (arbetsmarknad/jämställdhet) och Margareta B Kjellin (äldre).

Syftet med startkampanjturnén är att göra en positiv kampanj med tydliga argument för varför människor ska rösta på Moderaterna. Vi vill träffa människor runt om i Sverige inför valdagen den 19 september och svara på frågor om Moderaterna och vår politik.

Program i Karlstad

Måndag
19.30-20.15 Öppet möte på Hotell Plaza

Tisdag
09.00-10.00 Filippa Reinfeldt och Ulf Kristersson besöker Barnahus. Ansluter därefter till kampanjverksamheten på torget.

09.00-11.00 Hillevi Engström och Margareta B Kjellin deltar i kampanjverksamhet på Stora torget.

Tid för media i anslutning till besöket.
————————————————
Presskontakt för Filippa Reinfeldt:
Cherine Khalil, 0707-37 45 05

Filippa Reinfeldt besöker Falun

måndag, augusti 16th, 2010

Pressmeddelande

Moderata statsråd och talespersoner besöker Falun 16 augusti

16:e till 18:e augusti genomför Moderaterna sin startkampanjturné där fyra bussar besöker 26 orter. Med på resorna är statsråd, riksdagsledamöter och lokala företrädare. På måndag 16 augusti klockan 14.15 kommer turnén till Falun och då deltar bland annat socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson samt de moderata talespersonerna Filippa Reinfeldt (sjukvård), Ulf Kristersson (social- och familjepolitik), Hillevi Engström (arbetsmarknads- och jämställdhetspolitik) och Margareta B Kjellin (äldrepolitik).

Syftet med startkampanjturnén är att göra en positiv kampanj med tydliga argument för varför människor ska rösta på Moderaterna. Vi vill träffa människor runt om i Sverige inför valdagen den 19 september och svara på frågor om Moderaterna och vår politik.

Program i Falun

14.15-15.15 Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, Filippa Reinfeldt och Margareta B Kjellin besöker Herrhagsgården.

14.15-15.15 Ulf Kristersson och Hillevi Engström deltar i kampanjverksamhet på Stora torget.

Tid för media i anslutning till besöket.
————————-

Presskontakt för Filippa Reinfeldt
Cherine Khalil
070-737 4505