Vi är beredda att ta vårt ansvar för platsbrist – SvD Brännpunkt 4/11-2010

Ansvar för sjukvården handlar om att skapa en trygg, säker och tillgänglig sjukvård som människor känner förtroende för. Alliansen i Stockholms läns landsting satsade under förra mandatperioden över 8 miljarder mer på sjukvården. Det var Miljöpartiet och övriga vänsterpartier inte ens i närheten av.

Våra satsningar har lett till att det har blivit enklare att träffa en doktor. I och med Vårdval Stockholm har 40 nya vårdcentraler öppnat och 120 nya läkare tillkommit. Tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad och i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster. Genom nu bättre tillgänglighet till primärvården utförs mer vård på rätt vårdnivå, vilket är bättre för patienterna samtidigt som det avlastar de stora akutsjukhusen. Många av våra äldsta patienter får idag dessutom ett snabbt omhändertagande vid geriatrisk klinik istället för att behöva vänta på akuten.

En växande befolkning ställer samtidigt högre krav på vården. Överbeläggningar på akutavdelningar både inom och utanför Stockholm är ett problem som måste tas på allvar och mötas med effektiva lösningar. Vi välkomnar Socialstyrelsens granskning av överbeläggningar på sjukhus runtom i Sverige, vilka är ett tecken på bristande kvalitet som måste åtgärdas. Ett ansvar som delas av flera. Politiken, som planerar vårdens förutsättningar och sjukhusen, som planerar och utför vården. Vi är beredda att ta vårt ansvar i denna fråga och landstinget har påbörjat ett omfattande arbete för att lösa situationen med bland annat fler vårdplatser, både på kort och lång sikt.

Det är inte bara pengar och sjukhussängar som räknas. Flerårsavtalen har gett landstingets vårdgivare mer befogenheter men också större ansvar och bättre förutsättningar att planera sin verksamhet och väntetiderna på akuten har minskat. Detta väljer Miljöpartiet att missuppfatta eller medvetet feltolka.

Alliansen avser att gå vidare med krafttag mot överbeläggningar. Allt för att skapa en trygg, säker och tillgänglig vård för ett växande antal stockholmare.

Filippa Reinfeldt (M)

Sjukvårdslandstingsråd i Stockholm

Kommentera