Filippa Reinfeldt: Bättre tillgänglighet och positiv ekonomi i sjukvården

Senaste pressmeddelandet

Den ekonomiska prognosen för år 2010 pekar på ett positivt resultat och på att läkarbesöken ökar. Det visar månadsbokslutet från Hälso- och sjukvårdsnämnden för augusti månad. Tillgängligheten inom sjukvården i Stockholms län har förbättrats väsentligt de senaste fyra åren. Efter införandet av Vårdval Stockholm har läkarbesöken främst ökat i områden där det tidigare varit svårt att få träffa en läkare.

Kommentera