Filippa Reinfeldt – S sprider en falsk bild av sjukvården

Återigen (Brännpunkt 23/8) försöker Socialdemokraterna sprida en falsk bild av sjukvården i Stockholm. Trots att en oberoende granskning av Karolinska Institutet slår fast en förskjutning av vårdutnyttjandet från rikare till fattigare stadsdelar och kommuner fortsätter S, den här gången genom Ilija Batljan, att hävda motsatsen.

Vår utgångspunkt är att alla ska ha rätt till en god sjukvård. Plånbokens tjocklek får aldrig bli avgörande. Vården ska finnas där när du behöver den och ges på dina villkor och efter dina behov.

Genom Vårdval Stockholm har vi fått 37 nya vårdcentraler, över 120 fler läkare och rekordmånga närakuter. Patienterna har blivit nöjdare och fått större förtroende för sjukvården. Köerna har halverats och inom många områden nästan helt försvunnit.

Märkligt nog har Socialdemokraterna från första dagen motarbetat ökad valfrihet. De vill istället stärka politikernas makt på bekostnad av patienter och vårdens medarbetare. De vill återgå till den gamla politiken som skapade långa vårdköer.

Tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. De fyra områdena med lägst medelinkomst har fått fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.

Vården har blivit mer rättvis. Besöken bland patienter med stort vårdbehov har ökat mest. Det har blivit lättare att komma i kontakt med en läkare och lättare att få tid på en vårdcentral. Två av tre får en tid samma dag som de ringer. Läkarbesöken har ökat främst i utsatta områden – för första gången görs fler husläkarbesök där än i rikare områden.

Karolinska Institutet konstaterar att: Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm. När Socialdemokraterna styrde hade vi en sjukvård som gynnade rika områden.

Vårdval Stockholm har ökat valfriheten och gjort det lättare att få träffa en läkare, särskilt för de patienter med störst vårdbehov och de som bor i områden där det tidigare var långt till vården. Detta kommer vi inom Alliansen att slå vakt om. Nu går vi till val på att ytterligare förbättra och kvalitetsutveckla vårdvalet, så vi får en ännu bättre sjukvård i Stockholms län.

FILIPPA REINFELDT (M)

sjukvårdslandstingsråd

BIRGITTA RYDBERG (FP)

landstingsråd

STIG NYMAN (KD)

landstingsråd

GUSTAV ANDERSSON (C)

landstingsråd

Kommentera