Filippa Reinfeldt Vårdval en valfrihetsreform 2010-08-26

Vårdval har införts i Sverige. Det är grunden för en bättre vård i hela landet. Att du som patient ska kunna välja vilken vårdcentral du ska gå till, oavsett var du bor och utan att det kostar något extra, är en självklar frihetsreform för oss moderater.

I Halland lanserades vårdvalssystemet 2007. Därefter följde Stockholm, Västmanland, Skåne och Västra Götaland. Nu har alla landsting i landet infört, eller håller på att införa, valfriheten i sjukvården. Överallt i vårdvalets spår har tillgängligheten ökat. Enligt en färsk beräkning från Vårdföretagarna har 239 vårdcentraler öppnat och valfriheten förbättrats. Patientens ställning har stärkts och vårdens medarbetare ges större möjlighet att utveckla verksamheterna.

Vårdval Sverige är en av Alliansens reformer för att höja kvaliteten, pressa tillbaka köerna och öka patienternas och medarbetarnas inflytande i vården. I verkligheten innebär det att makt flyttas från politikers styrelserum till människors köksbord. Det är en oerhört viktig förändring. Vi människor fattar beslut, om stora och små saker, varje dag. Bara för att våra barn drabbas av öroninflammation, vi själva får halsfluss, fyller 65 år eller stukar en fot på skogspromenaden slutar vi inte att bli kapabla att fortsatt kunna fatta egna beslut.

Alla är vi olika. En del av oss vill ha vårdcentralen nära bostaden, någon annan nära arbetsplatsen. Andra vill gå till en läkare som de känner till. En tredje vill få möjlighet att träffa en läkare med samma modersmål. Kanske är det någon som bara hinner iväg till doktorn sena kvällar. Vårdval ger människor rätt att välja till och välja bort.

Och det ger resultat. Vårdköerna fortsätter att minska. I exempelvis Stockholm har köerna för att få en operation kortats med två tredjedelar sedan förra mandatperioden. Patienterna är dessutom nöjdare efter att vårdval har införts, enligt oberoende Vårdbarometern, som utförs av Sveriges Kommuner och Landsting varje år.

En kritik, i teorin, mot vårdval handlade om en rädsla för att fler vårdgivare skulle leda till ökad utskrivning av läkemedel och fler sjukskrivningsdagar. I till exempel Halland har detta utvärderats noggrant, och motbevisats.  Samma sak i Stockholm. Förskrivningen av läkemedel har snarare sjunkit. Däremot så öppnar fler vårdcentraler med bättre öppettider än de gamla, på platser där patienterna vill ha dem. Drop in-tider har införts på många ställen, rekordlåga närakuter har öppnat och det har blivit lättare att komma fram på telefon för att boka en tid.

Vi i Alliansen är överens, både nationellt och lokalt: sjukvården existerar inte för att politiker och vårdadministratörer ska få bestämma så mycket som möjligt, utan för att vi ska kunna känna oss trygga i att alla människor ska få rätt vård – i tid och utan köer. Mot en enad allians står ett splittrat vänsteralternativ emot valfrihet och emot etableringsfrihet. Emot att mer makt och inflytande flyttas från politikers sammanträdesrum till dit de hör hemma – till patienterna och till vårdens medarbetare.  

Vårdval är en stor frihetsreform. Den flyttar makt och inflytande i en av våra allra viktigaste människonära välfärdsverksamheter. Vi vill fortsätta utveckla vårdvalet framåt, inte återvända till en sjukvård anpassad för politiker och deras sammanträdesrum.

Filippa Reinfeldt (M)

Moderaternas talesperson i sjukvårdsfrågor och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm

Kommentera