Filippa Reinfeldt och Alliansens vänner

Filippa Reinfeldt skriver om vårdvalsreformen på Alliansens Vänner. Hon pekar på att detta är stor frihetsreform; makt flyttas från politikers styrelserum till människors köksbord. Mot en enad allians i vårdfrågorna står ett splittrat vänsteralternativ.

Vårdval har införts i Sverige. Det är grunden för en bättre vård i hela landet. Att du som patient ska kunna välja vilken vårdcentral du ska gå till, oavsett var du bor och utan att det kostar något extra, är en självklar frihetsreform för oss moderater.

I Halland lanserades vårdvalssystemet 2007. Därefter följde Stockholm, Västmanland, Skåne och Västra Götaland. Nu har alla landsting i landet infört, eller håller på att införa, valfriheten i sjukvården. Överallt i vårdvalets spår har tillgängligheten ökat. Enligt en färsk beräkning från Vårdföretagarna har 239 vårdcentraler öppnat och valfriheten förbättrats. Patientens ställning har stärkts och vårdens medarbetare ges större möjlighet att utveckla verksamheterna.

Kommentera