Barnahus i Karlstad

En moderatmotion som ligger till grund för start av barnahus.
Barnahus är samordnade insatser för brottsutsatta barn. Målgruppen är barn och ungdomar under 18 år som misstänks ha varit utsatta för till exempel misshandel i nära relationer, sexuella övergrepp, hedersrelaterade problematik.
Barnahus är en otroligt viktig funktion. Inte minst för att den hjälper och underlättar för barn som blivit utsatta. Det är en samverkan mellan socialtjänst, polismyndighet, ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri

Kommentera