Stopp 5- 41 dagar kvar

Västervik är vårt första stopp under valrörelsen, en resa där ett möte som idag är väldigt viktigt

Med 41 dagar kvar till valet håller Filippa ett tal kring hur det såg ut i Sverige när Alliansen fick förtroendet att leda Sverige.

Något har hänt i Sverige, en ny inriktning där valfrihet har blivit en självklarhet, där makten har flyttats från politiker till medborgarna. Så har det inte alltid sett ut. Detta har vi i Alliansen gjort tillsammans.

Filippa uppehåller sig länge kring utanförskapet och vad det har betytt och vad det betyder för människor att bryta ett utanförskap.

Hon fortsätter sedan att tala mycket och länge om den ojämlika vård vi har i Sverige och om vilka förbättringar som måste göras. Det är inte möjligt att vi idag har en ordning i Sverige där det avgörs huruvida du ska få stå i årslånga köer beroende på vilket landsting du tillhör. Varför är det så att den vård som erbjuds fortfarande är beroende på om du är man eller kvinna, ung eller gammal, utbildad eller inte eller vilken bostadsort du tillhör.

Vi behöver fortsätta jobba med att få bort köer, öka tillgängligheten och flytta makten från politiker till patienter. Vården måste bli mer jämlik och mer tillgänglig.

Kommentera