Dagens Medicin och kömiljarden

Idag skriver Dagens Medicin en intressant artikel om att S-landstingsråden gillar kömiljarden. Med andra ord så har Ylva Johansson inget stöd för hennes kritik hos s-landstingsråden. Tvärtom är majoriteten (9 av 12) positiva till kömiljarden och menar på att den bidragit till att korta köerna. Jag låter bilden tala sitt eget språk. Taget ur Dagens medicin 9 juni.

Kommentera