Fler gäster

Det var cirka 350 inbjudna gäster som det skakades hand med. Fredrik, Filippa, Lena och Ulf hälsade alla välkomna

Kommentera