Svd Brännpunkt och jämlik vård

Idag skriver generaldirektören för Socialstyrelsen Lars-Erik Holm på brännpunkt. Artikeln handlar om jämlik och ojämlik vård. Det är rätt befriande att fler börjar prata om den ojämlika vården. Det är något Filippa alltid pratar om. I princip alla anföranden hon håller berör den ojämlika vården i Sverige och hur vi måste bli bättre på att arbeta med exemplvis öppna jämförelser. I Stockholms läns landsting har vi till och med breddat det med att även ha medicinska jämförelser. Mig veterligen det enda landsting som börjat med det. Det är bra för patienter. Det ger mer makt åt patienter att själv kunna välja den vårdgivare som passar behoven bäst.

Här kan ni se Filippas anförande på Moderaternas partistämma 28 augusti 2009 där hon talar om moderaternas sjukvårdspolitik och om den ojämlika vård vi har i Sverige.

Här kan ni även läsa om Moderaternas sjukvårdspolitik.

Kommentera