50 miljoner extra till fetmaoperationer

Fetma utgör ett allt större problem för sjukvården, i Sverige såväl som i Stockholm. Både behovet och patienternas efterfrågan på fetmabehandlingar och obesitasoperationer ökar. Därför satsar Stockholms läns landsting 50 miljoner kronor extra för att göra det lättare för patienter med behov av fetmaoperationer att få behandling. Landstinget vidtar också åtgärder för att hitta sätt att utöka antalet bukplastikoperationer. Behovet av sådana ökar när fler genomgår fetmaoperationer.

 – För att förbättra tillgängligheten i vården satsar vi 50 miljoner kronor extra på obesitasoperationer. Sjukhusen har fått i uppdrag att utföra cirka 1000 operationer ytterligare. För varje människa som står i kö till en operation som ska äga rum och inte av medicinska skäl behöver vänta,  innebär det ett onödigt lidande. Man får aldrig glömma bort det mänskliga perspektivet när det handlar om sjukvård och väntan när det står beskrivet i siffror och procentsatser. För oss i Alliansen är det viktigt att hela tiden sätta patienterna i fokus och fortsätta minska väntetider, köer och onödigt lidande säger Filippa Reinfeldt (M).

 – Allt fler stockholmare lider av övervikt och fetma. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att hela tiden arbeta med förebyggande åtgärder. Vi har tagit fram ett handlingsprogram mot övervikt och fetma för perioden 2010-2013. Fokus i handlingsprogrammet ligger på förebyggande insatser för olika åldrar, behandlande insatser med fokus på vårdkedjor och informationsinsatser säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M)

 – Det är viktigt att tidigt etablera goda kost- och motionsvanor men också att hjälpa de som idag lider av övervikt och fetma för att skapa god livskvalitet för invånarna i länet säger Filippa Reinfeldt (M)

  För mer information kontakta pressekreterare Cherine Khalil 0707 374505

 Fakta:

 Idag väntar cirka 600 personer på en obesitasoperation i Stockholms län

Alliansen satsar 50 miljoner kronor extra på 1000 fler operationer

 Länk till handlingsprogram och åtgärdsprogram

 http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2010/(4)%2027%20april/04%20Övervikt%20och%20fetma%20uBilaga%20HP.pdf

 http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2010/(4)%2027%20april/04%20Övervikt%20och%20fetma%20uBilaga%20ÅP.pdf

Kommentera