Sista blogginlägget

Idag skriver jag mitt sista blogginlägg. Det har varit så roligt att blogga om min och Filippas vardag. Jag hade aldrig bloggat tidigare, så ni får så här i efterhand ha överseende med om jag snurrade ihop det ibland :)

Förhoppningsvis har jag genom bloggen kunnat visa hur jag som pressekreterare jobbar, hur en högprofilerad politiker jobbar, hur vardagen har sett ut och framför allt hur det var för oss under valrörelsen.

Jag måste passa på att tacka alla patienter och alla medarbetar i vården som har tagit sig tid att träffa oss, både före, under och efter valrörelsen.

Det har varit  intensiva dagar och ett hårt mediatryck många gånger, men det är ett roligt och intressant jobb.

Nu går jag vidare och fortsätter som pressekreterare på annat håll. Filippa Reinfeldt fick över 14 000 kryss och har blivit omvald till sjukvårdslandstingsråd.  Arbetet med att göra vården i Stockholm ännu bättre för stockholmarna fortsätter.

Ha det så bra och tack för att ni har följt bloggen och lämnat intressanta kommentarer :)

Dagens bilaga i SvD

Idag intervjuas Filippa i Medicinsk Teknik, en bilaga i SvD, om nya innovationer inom sjukvården. Vad krävs till exempel för att den svenska sjukvården ska kunna möta morgondagens utmaningar.

Det sista

Som jag nämnde igår så har jobbet dragit igång nu. Filippa medverkar i en större intervju till helgen i en bilaga till SvD. Här pratar vi om det sista runt intervjun. Det är en del som ska slutföras eftersom det i princip är min sista dag idag. Mer om det lite senare.

Gårdagens media

Här är lite klipp från gårdagens uppställning med de nya Allianslandstingsråden

TV4

DN

Från stiltje till tempo

Fullmäktige tog slut för en stund sedan. Alla råd har valts så nu kan arbetet här komma igång på riktigt.

Vi har haft det ganska lugnt på pressidan i relation till hur det var under valrörelsen. Det är svårt att kommunicera vår sjukvårdspolitik så länge budgeten inte är klar och så länge våra råd inte var klara. Men som sagt nu är det igång igen.

Här satt jag och HF och pratade om upplägget inför fotograferingen igår

Landstingsfullmäktige

Idag tas det slutliga beslutet kring vilka landstingsråd vi kommer att ha i Stockholm under den kommande mandatperioden

Vi är beredda att ta vårt ansvar för platsbrist – SvD Brännpunkt 4/11-2010

Ansvar för sjukvården handlar om att skapa en trygg, säker och tillgänglig sjukvård som människor känner förtroende för. Alliansen i Stockholms läns landsting satsade under förra mandatperioden över 8 miljarder mer på sjukvården. Det var Miljöpartiet och övriga vänsterpartier inte ens i närheten av.

Våra satsningar har lett till att det har blivit enklare att träffa en doktor. I och med Vårdval Stockholm har 40 nya vårdcentraler öppnat och 120 nya läkare tillkommit. Tre av fyra nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad och i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster. Genom nu bättre tillgänglighet till primärvården utförs mer vård på rätt vårdnivå, vilket är bättre för patienterna samtidigt som det avlastar de stora akutsjukhusen. Många av våra äldsta patienter får idag dessutom ett snabbt omhändertagande vid geriatrisk klinik istället för att behöva vänta på akuten.

En växande befolkning ställer samtidigt högre krav på vården. Överbeläggningar på akutavdelningar både inom och utanför Stockholm är ett problem som måste tas på allvar och mötas med effektiva lösningar. Vi välkomnar Socialstyrelsens granskning av överbeläggningar på sjukhus runtom i Sverige, vilka är ett tecken på bristande kvalitet som måste åtgärdas. Ett ansvar som delas av flera. Politiken, som planerar vårdens förutsättningar och sjukhusen, som planerar och utför vården. Vi är beredda att ta vårt ansvar i denna fråga och landstinget har påbörjat ett omfattande arbete för att lösa situationen med bland annat fler vårdplatser, både på kort och lång sikt.

Det är inte bara pengar och sjukhussängar som räknas. Flerårsavtalen har gett landstingets vårdgivare mer befogenheter men också större ansvar och bättre förutsättningar att planera sin verksamhet och väntetiderna på akuten har minskat. Detta väljer Miljöpartiet att missuppfatta eller medvetet feltolka.

Alliansen avser att gå vidare med krafttag mot överbeläggningar. Allt för att skapa en trygg, säker och tillgänglig vård för ett växande antal stockholmare.

Filippa Reinfeldt (M)

Sjukvårdslandstingsråd i Stockholm

Alliansens landstingsråd presenteras

Så där, nu har de nya råden och de omvalda råden fotats i vanlig ordning på stora trappan framför landstingshuset. Mycket media var på plats för både fotografering men även för att ställa lite allmänna frågor kring hur Alliansen vill utveckla sjukvården framöver.

Här ett klipp från SR/Stockholm

De nya moderata landstingsråden

Idag har den moderata gruppen valt att nominera Filippa Reinfeldt, Christer G Wennerholm, Lars Joakim Lundquist, Torbjörn Rosdahl och Charlotte Broberg till landstingsråd de kommande fyra åren.

Nedan en bild

Fotografering

Idag hann vi klämma in en fotografering på tio minuter, men det gick bra! Proffsig fotograf!